Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีการ Save .EML File ลงบนคอมพิวเตอร์การบันทึกข้อความอีเมล์ ให้เป็นไฟล์นามสกุล .eml มีประโยชน์มากสำหรับการเช็คข้อความ Raw source เวลาที่ผู้ให้บริการต้องการตรวจเช็คที่มาของอีเมล์ฉบับนั้น ๆ โดยโปรแกรม Mozilla Thunderbird จะสามารถ Save ไฟล์นามสกุล .EML ได้ดังนี้

1. ให้เลือกอีเมล์ที่ต้องการ Save EML File
2. คลิก Other Action
3. จากนั้นให้กด Save as...
4. อีเมล์จะถูกบันทึกเป็น EML File ลงบนคอมพิวเตอร์ทันที


บทความที่เกี่ยวข้องไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น