Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Subfolder แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Subfolder แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

[Android] วิธีการสร้าง Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บข้อความอีเมล์ในมือถือระบบ Android Samsung
สำหรับผู้ใช้อีเมล์ในปัจจุบัน จะมีการใช้งานที่มีหลายประเภททั้งเรื่องงาน หรือ เรื่องส่วนตัวอื่นๆ ที่มีจำนวนมาก เวลาที่เราต้องการหาอาจใช้เวลาพอสมควร ซึ่งเราสามารถแยกประเภทอีเมล์ได้ โดยการสร้าง Folder และ Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บอีเมล์แต่ละประเภททำให้สะดวกในการค้นหาหรือใช้งาน

วิธีการสร้าง Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บข้อความอีเมล์ในมือถือระบบ Android

ไปที่หน้า Inbox จากนั้นกดเลือก Show all folders


จากนั้นให้กดเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่ม Folder


เมื่อกด + แล้ว ระบบจะให้เลือก Folder ที่จะให้ Sub Folder อยู่


เมื่อเลือก Folder แล้ว
จากนั้นให้ตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ
จากนั้นกด OK


เมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้ว
ระบบจะสร้าง Folder ตามที่ได้เลือกไว้บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีการสร้าง Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บข้อความอีเมล์

สำหรับอีเมล์ที่มีหลายประเภททั้งเรื่องงาน หรือ เรื่องส่วนตัวอื่นๆ ที่มีจำนวนมาก เวลาที่เราต้องการหาอาจใช้เวลาในการหา ซึ่งเราสามารถแยกประเภทอีเมล์ได้ โดยการสร้าง Folder และ Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บอีเมล์แต่ละประเภท ดังนี้

วิธีการสร้าง Folder

1. คลิกขวา กล่องที่ต้องการสร้าง Folder จากนั้นเลือก New Folder เพื่อสร้าง

กด New Folder

2. จากนั้นจะมีหน้าต่างให้ตั้งชื่อ Folder (เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้) แล้วกด Create Folder

ตั้งชื่อ Folder

3. โปรแกรมจะแสดง Folder ที่สร้างใหม่ ดังรูปภาพ

สร้าง New Folder เรียบร้อย

*****************************************

วิธีการสร้าง SubFolder (โฟลเดอร์ย่อย)

1. ให้คลิกขวา Folder ที่ต้องการสร้าง SubFolder (โฟลเดอร์ย่อย) แล้วกด New SubFolder

กด New Subfolder

2. จากนั้นจะมีหน้าต่างให้ตั้งชื่อ SubFolder (เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้) แล้วกด Create Folder

ตั้งชื่อ Folder

3. โปรแกรมจะแสดง SubFolder ที่สร้างใหม่ ดังรูปภาพ

สร้าง SubFolder เรียบร้อยวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[iOS] วิธีการสร้าง Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บข้อความอีเมล์ใน iPhone/iPad

สำหรับอีเมล์ ใน App Mail มือถือระบบ IOS  ที่มีหลายประเภททั้งเรื่องงาน หรือ เรื่องส่วนตัวอื่นๆ ที่มีจำนวนมาก เวลาที่เราต้องการหาอาจใช้เวลาพอสมควร ซึ่งเราสามารถแยกประเภทอีเมล์ได้ โดยการสร้าง Folder และ Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บอีเมล์แต่ละประเภททำให้สะดวกในการค้นหาหรือใช้งาน ดังนี้


1. เปิด App Mail แล้วกด "แก้ไข" 

กด "แก้ไข" 


2. จากนั้นให้กดที่ "กล่องเมลใหม่" เพื่อเริ่มสร้าง Folder 

กด "กล่องเมลใหม่" เพิ่อสร้าง Folder


3. จากนั้นจะมีหน้าต่างให้ตั้งชื่อ Folder ที่จะสร้าง เมื่อตั้งชื่อเสร็จ ให้กด "บันทึก" 

ตั้งชื่อ Folder และกด "บันทึก"


4. จากนั้นกด "เสร็จสิ้น"

กด "เสร็จสิ้น"5. จากนั้นจะมี Folder ใหม่ในการใช้งาน ดังรูปภาพ 

เสร็จสิ้นการสร้าง Folder

*****************************************วิธีการสร้าง Sub Folder (โฟลเดอร์ย่อย)

1. ให้กดแก้ไข เพื่อเริ่มการสร้าง Sub Folder (โฟลเดอร์ย่อย) ดังรูป

กด "แก้ไข"

2. จากนั้นกดที่ "กล่องเมลใหม่"

กด "กล่องเมลใหม่"

3. จากนั้นให้ตั้งชื่อ Sub Folder และให้กดเลือก ตำแหน่งที่ตั้งกล่องเมล เพื่อเลือก Folder หลักที่จะให้โฟลเดอร์ย่อยอยู่

ตั้งชื่อ Sub Folder และ กดเลือก ตำแหน่งที่ตั้งกล่องเมล

4. จะมีหน้าต่างให้เลือกโฟลเดอร์ เพื่อให้ Sub Folder ที่สร้างใหม่อยู่

เลือก โฟลเดอร์ที่จะให้ Sub Folder อยู่

 5. เมื่อเลือกโฟลเดอร์เสร็จให้กด "บันทึก"

กด "บันทึก"

6. กด "เสร็จสิ้น" จะได้โฟลเดอร์ย่อย ดังรูป

เสร็จสิ้นการสร้าง Sub Folder (โฟลเดอร์ย่อย)


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี