วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

[Android] วิธีการสร้าง Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บข้อความอีเมล์ในมือถือระบบ Android Samsung
สำหรับผู้ใช้อีเมล์ในปัจจุบัน จะมีการใช้งานที่มีหลายประเภททั้งเรื่องงาน หรือ เรื่องส่วนตัวอื่นๆ ที่มีจำนวนมาก เวลาที่เราต้องการหาอาจใช้เวลาพอสมควร ซึ่งเราสามารถแยกประเภทอีเมล์ได้ โดยการสร้าง Folder และ Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บอีเมล์แต่ละประเภททำให้สะดวกในการค้นหาหรือใช้งาน

วิธีการสร้าง Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บข้อความอีเมล์ในมือถือระบบ Android

ไปที่หน้า Inbox จากนั้นกดเลือก Show all folders


จากนั้นให้กดเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่ม Folder


เมื่อกด + แล้ว ระบบจะให้เลือก Folder ที่จะให้ Sub Folder อยู่


เมื่อเลือก Folder แล้ว
จากนั้นให้ตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ
จากนั้นกด OK


เมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้ว
ระบบจะสร้าง Folder ตามที่ได้เลือกไว้บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น