วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีการสร้าง Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บข้อความอีเมล์

สำหรับอีเมล์ที่มีหลายประเภททั้งเรื่องงาน หรือ เรื่องส่วนตัวอื่นๆ ที่มีจำนวนมาก เวลาที่เราต้องการหาอาจใช้เวลาในการหา ซึ่งเราสามารถแยกประเภทอีเมล์ได้ โดยการสร้าง Folder และ Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บอีเมล์แต่ละประเภท ดังนี้

วิธีการสร้าง Folder

1. คลิกขวา กล่องที่ต้องการสร้าง Folder จากนั้นเลือก New Folder เพื่อสร้าง

กด New Folder

2. จากนั้นจะมีหน้าต่างให้ตั้งชื่อ Folder (เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้) แล้วกด Create Folder

ตั้งชื่อ Folder

3. โปรแกรมจะแสดง Folder ที่สร้างใหม่ ดังรูปภาพ

สร้าง New Folder เรียบร้อย

*****************************************

วิธีการสร้าง SubFolder (โฟลเดอร์ย่อย)

1. ให้คลิกขวา Folder ที่ต้องการสร้าง SubFolder (โฟลเดอร์ย่อย) แล้วกด New SubFolder

กด New Subfolder

2. จากนั้นจะมีหน้าต่างให้ตั้งชื่อ SubFolder (เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้) แล้วกด Create Folder

ตั้งชื่อ Folder

3. โปรแกรมจะแสดง SubFolder ที่สร้างใหม่ ดังรูปภาพ

สร้าง SubFolder เรียบร้อยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น