Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[iOS] วิธีการสร้าง Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บข้อความอีเมล์ใน iPhone/iPad

สำหรับอีเมล์ ใน App Mail มือถือระบบ IOS  ที่มีหลายประเภททั้งเรื่องงาน หรือ เรื่องส่วนตัวอื่นๆ ที่มีจำนวนมาก เวลาที่เราต้องการหาอาจใช้เวลาพอสมควร ซึ่งเราสามารถแยกประเภทอีเมล์ได้ โดยการสร้าง Folder และ Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บอีเมล์แต่ละประเภททำให้สะดวกในการค้นหาหรือใช้งาน ดังนี้


1. เปิด App Mail แล้วกด "แก้ไข" 

กด "แก้ไข" 


2. จากนั้นให้กดที่ "กล่องเมลใหม่" เพื่อเริ่มสร้าง Folder 

กด "กล่องเมลใหม่" เพิ่อสร้าง Folder


3. จากนั้นจะมีหน้าต่างให้ตั้งชื่อ Folder ที่จะสร้าง เมื่อตั้งชื่อเสร็จ ให้กด "บันทึก" 

ตั้งชื่อ Folder และกด "บันทึก"


4. จากนั้นกด "เสร็จสิ้น"

กด "เสร็จสิ้น"5. จากนั้นจะมี Folder ใหม่ในการใช้งาน ดังรูปภาพ 

เสร็จสิ้นการสร้าง Folder

*****************************************วิธีการสร้าง Sub Folder (โฟลเดอร์ย่อย)

1. ให้กดแก้ไข เพื่อเริ่มการสร้าง Sub Folder (โฟลเดอร์ย่อย) ดังรูป

กด "แก้ไข"

2. จากนั้นกดที่ "กล่องเมลใหม่"

กด "กล่องเมลใหม่"

3. จากนั้นให้ตั้งชื่อ Sub Folder และให้กดเลือก ตำแหน่งที่ตั้งกล่องเมล เพื่อเลือก Folder หลักที่จะให้โฟลเดอร์ย่อยอยู่

ตั้งชื่อ Sub Folder และ กดเลือก ตำแหน่งที่ตั้งกล่องเมล

4. จะมีหน้าต่างให้เลือกโฟลเดอร์ เพื่อให้ Sub Folder ที่สร้างใหม่อยู่

เลือก โฟลเดอร์ที่จะให้ Sub Folder อยู่

 5. เมื่อเลือกโฟลเดอร์เสร็จให้กด "บันทึก"

กด "บันทึก"

6. กด "เสร็จสิ้น" จะได้โฟลเดอร์ย่อย ดังรูป

เสร็จสิ้นการสร้าง Sub Folder (โฟลเดอร์ย่อย)


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น