Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Webmail แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Webmail แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder

การลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
การลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก WebmailDelete calender folder
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Folder ที่ต้องการลบการลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ สำหรับ Folder ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะการลบโฟลเดอร์ปฏิธิน ออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ Event อีกครั้งให้กด DeleteDelete calender folder
ขั้นตอนที่ 4 : Folder จะถูกลบออกจากระบบบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Share calendar folder to another user


Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][Webmail] Delete an event on calendar

Delete an event on calendar
การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail


สำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิก Event ต่าง ๆ ที่มีการกำหนดไว้ออกจาก Calendar สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้


การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Event ที่ต้องการลบ


Delete an event on calendar
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ สำหรับ Event ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะ


การลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจาก Webmail
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ Event อีกครั้งให้กด Delete


Delete an event on calendar
ขั้นตอนที่ 4 : Event จะถูกลบออกจากระบบบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create event on calendar
[BusinessCal][Webmail] Invite user to an event
[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง[BusinessCal][Webmail] Cancel sharing calendar to another

การยกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิธิน ไปยังผู้ใช้อื่นผ่าน Webmail
การยกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิธิน ไปยังผู้ใช้อื่นผ่าน Webmail


Cancel sharing calendar to another

ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ จากนั้นให้กดไอคอนสัญญาณ


การยกเลิกการแชร์โฟลเดอร์ปฏิธิน ไปยังผู้ใช้อื่นผ่าน Webmail
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดการแชร์ Folder ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ถังขยะ


Cancel sharing calendar to another
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะ Cancel การ sharing calendarบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Delete calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Share calendar folder to another userTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][Webmail] Share calendar folder to another user

การแชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้งานอื่นผ่านเว็บเมล
การแชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้งานอื่นผ่านเว็บเมล


สำหรับ Calendar นั้นจะมีฟังชั่น Share Calendar ซึ่งเราสามารถแชร์นัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เราสร้างไว้ให้กับผู้อื่น เพื่อแจ้งให้ทราบได้ โดยขั้นตอนการแชร์มีดังนี้Share calendar folder to another user
ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ จากนั้นให้กดไอคอนสัญญาณ
การแชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้งานอื่นผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 2 :  ระบบจะมีให้กรอกอีเมล์ของผู้ที่ต้องการให้แชร์ข้อมูล กรอกอีเมล์ และ คลิกไอคอน +Share calendar folder to another user
ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นระบบจะ Share Calendar ให้กับอีเมล์นั้นๆ
ให้ทราบถึงนัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่บันทึกไว้ใน Calendar
โดยระบบจะให้กำหนดผู้ที่ถูกแชร์ให้เข้าถึงข้อมูลได้ เช่น
ให้อ่านได้อย่างเดียว หรือ ให้อ่าน และ เขียนเพิ่มเติม ใน Calendar ที่แชร์ได้

และเราสามารถเข้าไปเพิ่มผู้ที่ต้องการให้ทราบเพิ่มเติมคนที่ 2 คนที่ 3 ได้ โดยให้ใส่อีเมล์และคลิกไอคอน +
บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder
[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder
[BusinessCal][Webmail] Cancel sharing calendar to another

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูงระดับประเทศ


[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event

การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
Cancel invitation on event
ขั้นตอนที่ 1 : เปิด Calendar แล้วเลือก Event ที่ต้องการ Cancel invitation


การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
ขั้นตอนที่ 2 : ภายใน Event จะแสดงรายละเอียด invitation ที่เคยเชิญ


Cancel invitation on event
ขั้นตอนที่ 3 : คลิกไอคอนที่นำหน้าชื่ออีเมล์ที่ต้องการ Cancel invitation
จะมีเมนูให้เลือก "ให้ทำการคลิก Remove invitee


การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมใน Webmail
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะทำการ Cancel invitation ที่เลือกลบไปออกจากระบบ
จากนั้นกด Save Changesบทความที่เกี่ยวข้อง[BusinessCal][Webmail] Create event on calendar
[BusinessCal][Webmail] Delete an event on calendar
[BusinessCal][Webmail] Invite user to an eventTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้การ Calendar ที่มีประสิทธิภาพสูง[BusinessCal][Webmail] Invite user to an event

Invite user to an event
การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล


สำหรับ Event ที่สร้างขึ้นเพื่อนัดหมายกิจกรรมต่างๆ ไว้นั้น สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมนัดหมายได้ ซึ่งผู้ที่ถูกเชิญสามารถกดยอมรับ หรือ ปฎิเสธ การนัดหมายได้ ซึ่งขั้นตอนการเชิญมีดังนี้การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 1 : ฝั่งผู้นัดหมายต้องสร้างนัดหมาย หรือ เข้าไปยังนัดหมายที่สร้างไว้


Invite user to an event
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกชื่อบัญชีอีเมลผู้รับนัดหมายที่ช่อง Invite ให้ถูกต้อง


การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นคลิกไอคอน + เพื่อส่งอีเมล์แจ้งไปยังอีเมล์ปลายทางที่นัดหมายให้ทราบInvite user to an event
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะแสดงสถานะของผู้ถูกนัดหมาย ซึ่งสถานะจะมี
1. รอยืนยันนัดหมาย
2. ยืนยันนัดหมาย
3. ไม่รับนัดหมาย
ซึ่งต้องรอผู้ได้รับนัดหมายยืนยันกลับมา


บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร แบบครบวงจรวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Create event on calendar

การเพิ่มตารางนัดหมายบนปฏิทินจากเว็บเมล
การเพิ่มตารางนัดหมายบนปฏิทินจากเว็บเมล


สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่ม Event ต่าง ๆ ไว้ใน Mac Calendar สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้


Create event on calendar
ขั้นตอนที่ 1 : เลือกคลิกวันที่ ที่ต้องการเพิ่ม Event


การเพิ่มตารางนัดหมายบนปฏิทินจากเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดให้กรอกข้อมูล


Create event on calendar
ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลต่างๆ รวมถึงเลือกวันที่และเวลาสำหรับ Event
เสร็จแล้วกด Save Changes


Create event on calendar

ขั้นตอนที่ 4 : Calendar จะแสดงรายละเอียดชื่อ, เวลา จากที่ได้ตั้งนัดหมายไว้

เมื่อกดเลือกวันที่ใน Calendar


บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete an event on calendar


Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง ที่รองรับการใช้งาน Calendar อย่างมีประสิทธิภาพ

[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder

Rename calendar folder
การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล


การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 1 : เลื่อนเม้าไปชี้ที่ Folder Calendar ที่ต้องการ
จะมีไอคอนฟันเฟืองแสดง ให้คลิกที่ไอคอน ฟันเฟือง


Rename calendar folder
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงหน้าต่างให้แก้ไขข้อมูลต่างๆ


การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 3 : ทำการแก้ไขชื่อ Folder ตามต้องการ จากนั้นคลิก Save Changes


Rename calendar folder
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะแก้ไขข้อมูล ดังรูปบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folderTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder

การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล

สำหรับ Calendar นั้นสามารถสร้าง Folder เพื่อแยกส่วนของการนัดหมายได้ เช่น
สร้าง Folder ชื่อ A เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล A และ
สร้าง Folder ชื่อ B เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล B
ซึ่งทั้ง 2 Folder จะสามารถแยกโชว์การนัดหมาย หรือ ปิดการโชว์เฉพาะ Folder ที่ต้องการได้ ให้โชว์เฉพาะการตั้งนัดหมายของ Folder ที่ต้องการได้ ซึ่งขั้นตอนการตั้ง Folder ตั้งได้ดังนี้Create new calendar folder
ขั้นตอนที่ 1 : เปิด Webmail จากนั้นเข้าหัวข้อ Calendar


การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อใช้งานครั้งแรกจะไม่เห็น Folder เพราะยังไม่เคยสร้างขึ้นมา
ให้ทำการกดไอคอน +


Create new calendar folder
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด กรอก ชื่อ Folder , รายละเอียด และ เลือกสี


การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อกรอกเสร็จแล้ว กด Save Changes


Create new calendar folder

ขั้นตอนที่ 5 : ระบบจะสร้าง Folder และ แสดงในส่วน Calendar หน้า Webmailบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

วิธี Check email บน webmail ด้วย Link https

วิธี Check email บน webmail ด้วย Link https

1. ให้ทำการเข้า link : https://mail.technologyland.co.th/maildee/

Log in อีเมล์ , รหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[Webmail] หา Trash ไม่เจอ ต้องทำอย่างไร

หา Trash ไม่เจอ ต้องทำอย่างไร?

ผู้ใช้บางท่าน เมื่อใช้งานอีเมล์ผ่านหน้าเว็บเมล์แล้วประสบปัญหา หา Trash ไม่เจอ หรือรวมไปถึงส่วนอื่นๆ เช่น Sent เป็นต้น และสิ่งที่คุณเห็นกลับมีเพียง Inbox เท่านั้น 

ความจริงแล้ว ส่วนอื่นๆไม่ได้หายไปไหน แต่เนื่องจากการใช้งานหน้าเว็บเมล์ของผู้ให้บริการอีเมล์แต่ละเจ้า อาจจะมีหน้าตาหรือ skin ที่แตกต่างกันออกไป อาจทำให้ผู้ใช้บางท่านรู้สึกไม่คุ้นชิน

ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ โปรดสังเกตที่ภาพ เมื่อกดเครื่องหมาย + หน้า Inbox จะปรากฎตัวเลือกอื่นๆขึ้นมา1. ให้คุณสังเกตว่าที่ หน้าคำว่า Inbox นั้น มีเครื่องหมาย + อยู่หรือไม่ หากมีให้กดตรงนั้น 1 ครั้ง 
2. เครื่องหมาย + จะเปลี่ยนเป็น - และจะแสดงหัวข้อในส่วนอื่นๆขึ้นมา


บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความโดย

TL - LAB -  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Email Hosting อันดับ 1

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[OX-P] วิธีการ Save .eml Files ทีละหลาย ๆ ไฟล์ จากหน้าเว็บเมล์

การบันทึกข้อความอีเมล์ ให้เป็นไฟล์นามสกุล .eml มีประโยชน์มากสำหรับการเช็คข้อความ Raw source เวลาที่ผู้ให้บริการต้องการตรวจเช็คที่มาของอีเมล์ฉบับนั้น ๆ แต่บางครั้งต้องการบันทึกอีเมล์หลายฉบับ หากทำการ Save ทีละฉบับจะทำให้เสียเวลานาน ฉะนั้นจึงมีขั้นตอนในการบันทึกไฟล์นามสกุล .eml ทีละหลายๆ ไฟล์ จากหน้าเว็บเมล์ ได้ดังนี้

ขั้นแรก ให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บเมล์

1. เลือก Select All หรือ Select E-mail ที่ต้องการ
2. กดเลือก More Menu
3. กดที่ Save as File
ระบบก็จะ Save .eml Files ทีละหลาย ๆ ไฟล์


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[TL GoCloud][Webmail] วิธีตั้งค่าการแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ (Address Book) ให้เรียงอย่างถูกต้อง

สำหรับการตั้งชื่อผู้ติดต่อ ในหน้าเว็บเมล์อาจแสดงเรียงรายชื่อไม่ถูกต้องตามตัวอักษร เราสามารถตั้งค่าให้แสดงรายชื่อเรียงตามอักษรได้ดังนี้

1. จากรูปรายชื่อที่เราตั้งไว้ จะแสดงเรียงไม่ถูกต้อง เราสามารถตั้งค่าได้โดยการกด "ปรับแต่งค่าส่วนตัว"
2. จากนั้นให้เลือก "สมุดรายชื่อ" ในหัวข้อ "จัดเรียงคอลัมน์" ให้ทำการแก้ไขตามที่เราต้องการ
3. ในหัวข้อ "จัดเรียงคอลัมน์" ให้แก้ไขเป็น "ชื่อแสดง" แล้วกด "บันทึก"
4. รายชื่อจะแสดงเรียงอย่างถูกต้อง ดังรูปบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้