วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

วิธี Check email บน webmail ด้วย Link https

วิธี Check email บน webmail ด้วย Link https

1. ให้ทำการเข้า link : https://mail.technologyland.co.th/maildee/

Log in อีเมล์ , รหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น