Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ autoresponder แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ autoresponder แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[SmartAdmin] วิธีการตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ / How to create an autoresponder

การตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ / How to create an autoresponder


ระบบ SmartAdmin มีฟังก์ชั่นตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เมื่อต้องการให้มีข้อความตอบกลับอัตโนมัติหลังจากมีการส่ง Email หา User นั้นๆ เช่น หาก User ไปธุระต่างประเทศทำให้ไม่สามารถตอบ Email ได้ สามารถตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เพื่อแจ้งผู้ที่ส่ง Email หา User ดังกล่าวให้ทราบได้


วิธีการตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังนี้


1. เข้าสู่ระบบ SmartAdmin

คลิก More Info ที่หัวข้อ AutoResponder เพื่อเข้าหน้าจัดการ AutoResponder


2. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจัดการ ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

คลิก Add AutoResponder เพื่อทำการเพิ่ม การตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ


3. จากนั้นจะเข้าหน้าต่าง Add AutoResponder

กรอก Email ที่ต้องการ พร้อมข้อความตอบกลับอัตโนมัติ จากนั้นคลิก Submit
ระบบจะเพิ่มข้อความตอบกลับอัตโนมัติให้ Email ทันที

ข้อควรระวัง : การตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ต้องใส่ข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

[GoCloud][Admin] วิธีการตั้ง Autoresponder หรืออีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ

หากผู้ใช้งานที่ใช้อีเมล์ ต้องการแจ้งผู้ส่งอีเมล์มาหาเราว่า เราลาพักร้อนหรือต้องไปทำธุระ ไม่สามารถเปิดอ่านอีเมล์ที่ผู้ส่งส่งมาได้ เราสามารถตั้งอีเมล์ให้ตอบกลับข้อความอัตโนมัติ โดยการตั้งค่านี้ผู้ที่สามารถทำได้ต้องอยู่ในระดับ Admin ซึ่งมีวิธีการตั้งดังนี้


คลิก Mange Email > Autoresponder


คลิกปุ่ม  Add Autoresponder 

ใส่อีเมล์ที่ต้องการตั้ง Auto responder และพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ตอบกลับ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
จากนั้นกด Submit


จากนั้นอีเมล์ที่ตั้ง Autoresponder ขึ้นมาจะปรากฏอยู่ในตารางด้านล่าง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider


วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธีตั้ง Auto-responder หรืออีเมล์ตอบรับอัตโนมัติบนหน้าเว็บเมล์

เมื่อเราอยากจะลาพักร้อน แต่ว่ากลัวทำให้งานของบริษัทฯ เสียหาย จำเป็นต้องให้ลูกค้าของเรารู้ว่า เราได้รับข้อมูลของเขาแล้ว แต่ว่าจะตอบกลับเมื่อเรากลับมาทำงานอีกครั้ง ผู้เขียนจะแนะนำวิธีการตั้งค่า Auto-responder จากหน้าเว็บเมล์ ดังภาพนี้

เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้คลิกไปที่เมนู Configuration --> Email --> Vacation Notice
และตั้งค่าช่วงเวลาที่ให้ระบบเริ่มส่งอีเมล์ตอบรับ และข้อความตอบรับของเรา