Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธีตั้ง Auto-responder หรืออีเมล์ตอบรับอัตโนมัติบนหน้าเว็บเมล์

เมื่อเราอยากจะลาพักร้อน แต่ว่ากลัวทำให้งานของบริษัทฯ เสียหาย จำเป็นต้องให้ลูกค้าของเรารู้ว่า เราได้รับข้อมูลของเขาแล้ว แต่ว่าจะตอบกลับเมื่อเรากลับมาทำงานอีกครั้ง ผู้เขียนจะแนะนำวิธีการตั้งค่า Auto-responder จากหน้าเว็บเมล์ ดังภาพนี้

เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้คลิกไปที่เมนู Configuration --> Email --> Vacation Notice
และตั้งค่าช่วงเวลาที่ให้ระบบเริ่มส่งอีเมล์ตอบรับ และข้อความตอบรับของเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น