Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ error code email แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ error code email แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Reject Message: Mail delivery failed: returning message to sender

 หากผู้ใช้งาน Email Hosting  ส่งอีเมล์ไปยังปลายทางและได้รับ Error ตีกลับ ให้ทำการติดต่อกับผู้ให้บริการ Email Hosting เพื่อให้ทางผู้ให้บริการดำเนินการตรวจสอบ Error ดังกล่าว  ตัวอย่าง Error มีดังนี้


Subject: Mail delivery failed: returning message to sender

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

a@domain.com

SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<a@domain.com >:
host spam.domain.com [108.58.168.158]: 550 No such user (a@domain.com )

 ------ This is a copy of the message, including all the headers. ------

สาเหตุโดยสรุป: 

จากประโยค "550 No such user (a@domain.com )
หมายถึงไม่ SMTP Server เราไม่สามารถส่ง Email ไปยังปลายทางได้เนื่องจาก Mail Server ปลายทางไม่มี User ที่ชื่อว่า a@domain.com อยู่จริง

ลองให้ผู้ส่งสะกดตัวอักษระของ Email ผู้รับทุกตัวอักษรว่ามีตัวใดพิมพ์ผิดหรือไม่
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

Reject Message: is listed on im-url.rbl.spamrl.com

ได้รับ Reject Message : is listed on im-url.rbl.spamrl.com คืออะไร แก้ไขยังไง ?


Contents:

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
(อีเมล์ที่คุณต้องการส่งนั้น ไม่สามารถส่งได้สำเร็จไปยังผู้รับ (Reciever) ดังนี้)

aaa@domain.com

SMTP error from remote mail server after end of data:
(Mail Server ของผู้ส่ง (Sender) นั้นไม่สามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้รับได้สำเร็จ )


host smtp.antispamcloud.com [46.165.209.5]: 550 An address in this message (at xxx. com) is listed on im-url.rbl.spamrl.com. Please organise removal and retry.

(เนื่องจากใน contents, subject หรือ email ผู้รับนั้นมีบางคำ โดยเฉพาะชื่อโดเมน เช่น xxx.com และเมื่อ Mail Server ที่ทำหน้าที่ส่งจะมีการ Scan ไปยังเนื้อหาอีเมล์หลังจากพบว่ามี Domain เช่น xxx.com Mail Server เราจะทำการไป Lookup ว่ามีประวัติติด Blacklist หรือไม่  ถ้ามีก็จะมี Error กลับมายังผู้ส่ง (Sender) เพราะ Mail Server คิดว่า Sender พยายามจะส่ง Spam หรือ กลัวว่า Sender ส่งไปแล้วจะมีไวรัสโจมตีกลับมา )


การแก้ไขปัญหาโดยสรุป:

 1. ในประโยค "An address in this message (at xxx. com)" ในที่นี้มีคำว่า "xxx.com" ให้ลอง Search ว่าใน Contents นั้นมีคำว่า "xxx.com" อยู่หรือไม่ถ้ามีให้ลองลบออก
 2. ถ้าผู้ส่ง (Sender) ต้องการส่ง Email ไปยังผู้รับ @"xxx.com" จริงๆ ให้ลองเอา "xxx.com" มา Add Whitelist ทั้งของฝั่ง Domain TL, และ ฝั่งของ Domain ลูกค้าด้วย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

Reject Message: Delivery Status Notification (Delay)

Subject: Delivery Status Notification (Delay)
(อีเมล์ที่คุณทำการส่งไป ผู้รับนั้นได้รับล่าช้ามากกว่าเวลาปกติ)

Contents:

This is an automatically generated Delivery Status Notification
(อีเมล์ฉบับนี้ถูกสร้างโดยระบบอัตโนมัติของ Mail Server ปลายทางเพื่อแจ้งเตือน)

THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY.
(โดยอีเมล์ฉบับนี้เป็นแค่การแจ้งเตือนมายังผู้ส่ง (Sender) )

YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.
(โดยคุณไม่ต้องทำอะไร หรือ ไม่ต้องส่งไปยังปลายทางอีกครั้ง)

Delivery to the following recipient has been delayed:
(โดย Email ปลายทางที่มีการส่งไปถึงล่าช้ามีรายชื่อดังนี้)

xxx@domain.com
(รายชื่อ Email ที่ส่งไปแล้วล่าช้า)

Message will be retried for 1 more day(s)
(อีเมล์ที่คุณส่งมีการล่าช้ามากกว่า 1 วัน และผู้รับยังไม่ได้รับ Email ฉบับนี้ )


สาเหตุโดยสรุป: Email ของผู้รับอาจจะเต็ม หรือ Mail Server ปลายทางนั้นมีปัญหาทางเทคนิค วิธีการแก้ไขอาจจะลองส่ง Email เข้าไปปลายทางอีกครั้ง หรือ แจ้งผู้รับว่า Mail Server ปลายทางนั้นมีปัญหาหรือไม่ 


โดยปกติ Mail Server ต้นทางของ บริษัทฯ จะมีการย้ำการส่งโดยมีความถี่ตามบทความด้านล่าง ถ้า Mail Server เราได้พยายามส่งเกิน 4 วัน แล้วยังส่งไม่ได้ ก็จะมี Reject Message แจ้งมายังผู้ส่ง (Sender) อีกครั้ง

http://emailserverhosting.maildee.com/2014/07/frequency-outgoing-server.htmlบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

วิธีอ่าน Error Code ของอีเมล์ (Email) โดยเฉพาะผู้ใช้งานบน Outlook หรือ ThunderbirdError Code ประเภทต่างๆ ในการส่งขาออก (SMTP) ในโปรแกรม Outlook หรือ ThunderBird

550 5.1.1 Recipient address rejected: User unknown in virtual alias table;หมายถึง Email ปลายทางที่คุณส่งไปนั้น ถูกตีกลับ (Bounce) โดยเหตุผลที่พบส่วนใหญ่ คือ 
 1. คุณระบุชื่อ Email ปลายทางผิด
 2. ระบบ Email Server ของปลายทางล่ม
 3. หาก Email ปลายทางมีการตั้งการส่งต่ออีเมล์ (Forward) ไปยังฉบับอื่น แล้วส่งไม่สำเร็จก็เกิด Error นี้ขึ้นมาได้554 5.7.1 Service unavailable; Client host X.X.X.X blocked using zen.spamhaus.org;
 • IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณ หรือ Public IP ในตัว Rounter ที่คุณได้รับ อยู่ใน List ที่เข้าข่ายที่เป็น Spam mail หรือ Black list ซึ่งคุณสามารถเช็ค IP ของคุณว่าติด Blacklist หรือไม่ โดยเข้าไปที่ http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=<your_ipaddress>


550 5.7.1 : Helo command rejected: You aren't localhost.
550 5.7.1 : Helo command rejected: You aren't localhost.localdomain.
550 5.7.1 : Helo command rejected: You are not me.

 • SMTP ของเราจะไม่ยอมรับคำสั่ง HELO ที่ถูกส่งโดย localhost และ ชื่อ Domain ไม่ถูกต้อง
  หากคุณพบปัญหานี้โปรดสอบถามไปยัง ISP (ผู้ให้บริการ Internet ที่คุณใช้อยู่)บทความโดย
ระบบอีเมล์ธุรกิจ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดย Maildee.com 
550 5.7.1 Service unavailable; client [a.b.c.d] blocked using rbl.mailhostbox.com
 • ทางเราจะไม่อนุญาตให้คุณส่ง Email ไปยัง Email Server ปลายทางใดๆ ที่ IP ของปลายทางนั้นอยู่ใน Blacklist เพื่อป้องกัน Email ของคุณ ไม่ให้ถูกโจมตีจาก ไวรัส และ Spam ที่ิอาจจะมีการตีกลับจาก IP ปลายทางอย่างอัตโนมัติ อ่านข้อมูลได้ที่  http://whitelist.mailhostbox.com/
554 5.7.1 : Relay access denied;
สาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจาก
 1. Domain ของคุณยังอยู่ในสถานะ "Pending Verification" ซึ่งคุณสามารถดูได้จาก control panel โดยมักจะเกิดกับ Domain ที่มีการเปลี่ยนผู้ให้บริการ
 2. การตั้งค่า ขาออก (SMTP) ของคุณ นั้นตั้งผิด โดยเฉพาะคุณไม่ได้มีการติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Our server requires authentication  คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดการตั้งค่า (Outlook, Thunderbird, Apple, Android)
 • ข้อความของคุณไม่อนุญาตให้มีการส่งออก เนื่องจาก อาจจะมีการใส่ข้อความที่ดูเหมือน Spam
 • คุณมีการส่ง Email ไปหาคนจำนวนมากๆ โดย Email นั้นไม่มีอยู่จริง หากมีค่า เหล่านี้สูงหรือบ่อยครั้งเกินไป ระบบจะไม่อนุญาตให้คุณส่งอีเมล์ออกไปอีกเพราะมันจะมองเป็น Bounce Email
 • หากคุณมั่นใจว่าข้อความที่คุณต้องการส่งนั้นไม่ใช่ Spam โปรดแจ้งทีม Maildee.com เพื่อให้ความถูกต้องและแน่นอน
530 5.7.0 Recipient address rejected: Authentication Required.
 • การตั้งค่าขาออก (SMTP) ของคุณ นั้นตั้งผิด โดยเฉพาะคุณไม่ได้มีการ ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Our server requires authentication  คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดการตั้งค่า (OutlookThunderbirdAppleAndroid)


บทความโดย
ระบบอีเมล์ธุรกิจ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดย Maildee.com 

550 5.4.5 Recipient address rejected: Hourly domain sending quota exceeded
 • ข้อความนี้จะแสดงขึ้นทันที เมื่อ คุณได้ทำการส่ง Email ออกไปเกินจำนวนที่ทางเราจำกัดไว้ 
 • ซึ่งข้อความนี้จะปรากฎขึ้นหาก Domain ของคุณได้ส่ง Email ในชั่วโมงเดียวกัน ออกไปเกิน 300 ฉบับ ซึ่งโดยปกติเราจะตั้งไว้ให้ไม่เกิน 300 ฉบับ ต่อDomain 
 • ในกรณีที่คุณมี User จำนวนมาก โปรดติดต่อทีม MailDee.com เพื่อขอ SMTP2, SMTP3 เพื่อรองรับการส่งในปริมาณมาก คลิกเพื่ออ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
550 5.4.6 Recipient address rejected: Hourly sending quota exceeded


553 5.7.1 Sender address rejected: not owned by user user@domain.com
ข้อความนี้จะเกิดขึ้น หากคุณได้พยายามทำการส่ง Email ออก และ กำหนด Username และ Password ของ SMTP ผิดหลายครั้งเกินไป, ซึ่ง Error นี้จะหาย หากคุณได้ไปทำการยืนยันตัวตน ใน webmail  โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1. Log in เข้าไปยัง webmail ในนาม Email:  user1@domain.com (อีเมล์ที่มีปัญหาในการส่ง)
 2. เพิ่ม Add the identity ใน settings tab สำหรับ User ที่คุณต้องการ 
 3. หลังจากที่คุณได้ยืนยันตัวตนใน webmail แล้ว ระบบจะยอมให้คุณส่ง
554 5.7.1 : Recipient address rejected: USER IS SUSPENDED

 • Error นี้จะเกิดขึ้นหาก Admin ของระบบ Email คุณได้ใช้คำสั่ง ระงับการทำงานของ Email Account คุณ

522 5.7.1 : Recipient address rejected: Requested mail action aborted: exceeded storage allocation

 • Error นี้จะเกิดขึ้นหาก User ได้ใช้งานพื้นที่ Email เกินกว่าที่กำหนด


554 5.7.1 : Sender address rejected: Access denied.

 • Email ที่คุณใช้อยู่ถูก Block เป็นการชั่วคราว เนื่องจากระบบมองว่าคุณกำลังใช้งานเพื่อส่ง Spam
 • หากคุณไม่ได้เป็นผู้ส่ง Spam อาจจะเกิดจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณติด ไวรัส และ ไวรัส ได้ส่ง Email ออกไปจำนวนมากๆ โดยที่คุณไม่รู้ตัว ซึ่งมักเกิดได้สำหรับผู้ใช้งาน Outlook
450 4.7.1 Client host rejected: cannot find your reverse hostname

 • อีเมล์ปลายทางมีการตีกลับ คุณต้องติดต่อไปยัง Admin ของ Email ปลายทาง เพื่อ Add ค่า rDNS ใน Email Server ปลายทาง
450 4.7.1 : Recipient address rejected: Policy Rejection- Quota Exceeded

 • คุณใช้งานพื้นที่เกินกว่าที่ระบบกำหนดไว้


450 4.7.1 Recipient address rejected: Access denied.

 • Server ปลายทางได้ทำการ Block Email ของคุณ
451 4.3.5 Server configuration problem - try again later;
451 4.7.1 Service unavailable - try again later;
 • การตั้งค่า ขาออก (SMTP) ของคุณ นั้นตั้งผิด โดยเฉพาะคุณไม่ได้มีการ ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Our server requires authentication  คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดการตั้งค่า (OutlookThunderbirdAppleAndroid)

452 4.5.3 Error: too many recipients

 • ระบบของเราจะไม่ยอมให้คุณส่ง Email ไปยังปลายทาง ในช่อง To, CC และBcc รวมกันเกิน 50 คน ในการส่งหนึ่งครั้ง
 • คุณควรแก้ไขปัญหาด้วยการส่งอีเมล์ ครั้งละ 50 ฉบับ เป็นจำนวน 2 ครั้งแทน เป็นต้น

บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์แบบ creative commons license
การนำบทความไปเผยแพร่ต่อ ต้องมีการ ทำ Link อ้างอิงกลับมาที่ URL นี้
การละเมิดลิขสิทธ์โดยการนำบทความของเราไปเผยแพร่โดยมิได้มีการทำ Link อ้างอิงกลับมาที่ URL นี้ มีความผิดทางกฏหมายในการละเมิดลิขสิทธ์ ซึ่งทางบริษัทจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด

บทความโดย
ระบบอีเมล์ธุรกิจ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดย Maildee.com