วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

[TL GoCloud][Spam panel] การตั้งค่า Block file บางชนิด (Attachment Restrictions)

การตั้งค่า Block file บางชนิด (Attachment Restrictions)


การ Block file บางชนิด มีความจำเป็นพอสมควร กรณีที่ไวรัสแฝงมากับอีเมล์ เราสามารถตั้งค่าในส่วนของ Attachment Restrictions ได้ เพื่อกรองประเภทของไฟล์ในชั้นแรก ก่อนทำการส่งอีเมล์ไปยัง Mailbox ของ Sender

วิธีการตั้งค่า


หลังจากที่ Admin ทำการ Log in ไปยังหน้า Spam Panel เรียบร้อยแล้ว

เลือก Attachment Restrictions

ในหัวข้อ Blocked extensions ให้กรอกชนิดของไฟล์ที่ต้องการ Block จากนั้นกด 'Add'

เมื่อกด Add แล้ว จะมีแถบสถานะขึ้นว่า Blocked extensions were successfully updated

นอกจากนี้เรายังสามารถตั้งให้ระบบบล็อคไฟล์แนบที่อันตรายได้ด้วยในหัวข้อ More options

เลือก Block dangerous attachments และกด Save

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการระบบอีเมล์สำหรับองค์กร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น