วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

วิธีเปิดไฟล์ Zip ที่มี Password ที่ส่งมาทางอีเมล์


การรับส่งอีเมล์ในกระบวนการทางธุรกิจ หรือ การใช้อีเมล์ระดับองค์กร ไฟล์บางไฟล์ ถือเป็นไฟล์ที่มีความลับสูง จึงต้องมีการตั้ง Password ของ File Zip เอาไว้เวลาแนบไฟล์  และ การเปิด File Zip ที่มีการใส่ Password นั้นทำได้ง่ายๆ ตามวิธีดังนี้


เลือกFile Zip ที่ต้องการเปิดทำการคลิกขวา เลือกไปที่ Extract Here


จากนั้นโปรแกรมZip จะให้เราใส่ Password ในการเปิด File ใส่ Password ในช่อง Enter password
จากนั้น คลิก OK
บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email HostingMail Serverอีเมล์บริษัท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น