แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ mail app แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ mail app แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[Mac OS][Mail App] วิธีการดู Raw source ของอีเมลแต่ละฉบับ

หากเราต้องการรู้รายละเอียดอีเมลแต่ละฉบับ Raw source เป็นรายละเอียดของอีเมลฉบับนั้นๆ ที่จะแสดงรายละเอียดอีเมลเป็น Code เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับ/ผู้ส่ง, IP ADDRESS, วันที่, เวลา EMAIL ที่เราได้รับ, บอกละเอียดถึงกับว่าถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องไหน รหัสเครื่องอะไร ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเนื้อหาของ Email ทั่ว ๆ ไปที่เราเห็น

ถ้าข้อความอีเมลไม่สามารถส่งออกได้หรือ มีข้อความอีเมลตีกลับมา เราสามารถนำ Raw source ไปให้ผู้บริการอีเมลต้นทางตรวจสอบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อความฉบับนั้น ๆ ได้

วิธีการดู Raw source ของอีเมลแต่ละฉบับ มีขั้นตอนดังนี้


ให้เลือกอีเมลที่ต้องการ แล้วคลิก View > Message > Raw Source


ข้อมูลต่างๆ จะแสดงเป็น Code อย่างละเอียดบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App ในเครื่อง Macสำหรับคนที่ใช้ App Mail มานาน คงจะมีเมล์ที่สำคัญเก็บไว้มากมาย ทั้งเมล์ที่โหลดมาใหม่จาก web mail และ mail ที่โหลดเก็บมาใหม่ไม่ได้แล้ว การ Backup mail จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนเครื่อง Mac หรือลง OS ใหม่

ดังนั้น การ backup mail จาก App Mail บน Mac OS X จะมีวิธีดังนี้

1. เปิด Mail (Applications)2. คลิกเลือกที่ Mailbox ที่ต้องการ เลือก Mailbox > Export Mailbox… หรือ คลิกขวาที่ Mailbox ที่ต้องการแล้วกด Export Mailbox3. เลือก Folder ที่ต้องการเก็บไฟล์ exports เอาไว้ รอจน mailbox export เสร็จ (ถ้าไม่รอจนเสร็จจะได้ mail ไม่ครบ) แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจะ export เสร็จเมื่อไหร่? ให้กด Command+Option+0 เพื่อเปิด Activity

รอจน mailbox export เสร็จ (ถ้าไม่รอจนเสร็จจะได้ mail ไม่ครบนะครับ)
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจะ export เสร็จเมื่อไหร? ให้กด Command+Option+0 เพื่อเปิด Activity

4. ไฟล์ที่ Export ออกมาจะเป็นไฟล์ .mboxบทความที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App ในเครื่อง Macสำหรับคนที่ Backup mail จาก App Mail ไว้ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง Mac หรือลง OS ใหม่นั้น จะมีไฟล์ที่นามสกุลเป็น .mbox ซึ่งสามารนำไฟล์ดังกล่าว Restore Mailbox ลง App Mail ได้ทันที 

Restore Mailbox จาก Backup Mail ได้ดังนี้

1. เปิด Mail (Applications)
2. เลือก File > Import Mailboxes
3. ติกเลือก Apple Mail ใน Import data from: แล้วกด Continue
4. เลือกไฟล์ .mbox จาก Backup ที่เตรียมไว้
5. รอจน Import เสร็จ เมล์ที่ import มาจะอยู่ใน Folder Import ของ Mailวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Mac OS][Mail App] วิธีลบ Email บางฉบับที่ไม่ต้องการออกจาก Inbox

1. เลือกอีเมล์ที่ต้องการจะลบออกจาก Inbox จากนั้นให้กดที่ไอคอน "ถังขยะ" ดังรูปภาพ

กดไอคอน "ถังขยะ" เพื่อลบอีเมล์
หรือ คลิกขวาอีเมล์ที่ต้องการลบ แล้วเลือก "Delete"

เลือก "Delete"


2. อีเมล์จะถูกลบออกจาก Inbox

อีเมล์ถูกลบออกจาก Inbox


3. อีเมล์ที่ถูกลบจะย้ายไปอยู่ใน Trash (ถังขยะ)

อีเมล์ที่ถูกลบ

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี


วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

[Mac OS][Mail App] วิธีลบ Account Email ออกจาก Mail App

ขั้นตอนการลบ Account มีดังนี้ 


1. ให้เป็น Mail App ขึ้นมา จากนั้น ไปที่ Account SettingsMail > Preferences...

2. เลือก Account ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ไอคอน ' - ' ดังภาพ


คลิกที่ไอคอน '-'

3. จากนั้นจะมีหน้าต่างถามว่าต้องการ Remove Account นี้ออกจาก Mail App หรือไม่


กดปุ่ม 'Remove'

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง ที่ใช้ร่วมกับ Google Apps เป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

[Mac OS] วิธีเปลี่ยนค่า Incoming Server บน Mail App

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac และต้องการเปลี่ยนแปลงค่า Incoming Mail Server วันนี้ผู้เขียนบทความจะมานำเสนอวิธีการเปลี่ยนแปลงค่า Incoming Mail Server บนโปรแกรม Mail App ขั้นตอนมีดังนี้
ไปที่เมนู 'Mail' เลือก 'Preferences...'

เลือก Account ที่ต้องการเปลี่ยนค่า Incoming Mail Server
จากนั้นใส่ค่าตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

เมื่อแก้ไขค่าแล้ว ให้คลิกปิดหน้าต่าง จากนั้นจะมีข้อความถามว่าต้องการ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ ให้กด Save

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider


[Mac OS] ตั้งค่า Incoming Server ไม่ผ่าน (Mail App)

ปัญหานี้มักจะเกิดกับ Email account ที่เพิ่งจะ Add ลงไปบน Mail App โดยให้ผู้ใช้เปลี่ยนค่า Incoming Mail Server ให้ถูกต้องตามที่ผู้บริการให้มา


ภาพตัวอย่าง
Related Article:
วิธีเปลี่ยนค่า Incoming Server บน Mail App

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider