วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

Catch-All Email คืออะไร ใช้งานอย่างไร

Catch-All Email คืออะไร

Catch-All Email เป็นฟังก์ชันที่สั่งให้ดำเนินการกับข้อความอีเมลขารับที่ส่งไปถึง Email address ของโดเมนใด ๆ ใน Mail Server แต่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่


1. Fail ฟังก์ชั่นนี้หมายถึงถ้ามี Mail server ต้นทางทำการส่งข้อความไปยัง Email address ใด ๆ ที่ไม่มีอยู่จริงใน Server ให้ทำการตีกลับข้อความ ไปยังผู้ส่งทันที ทำให้ผู้ส่งได้รับข้อความ Delivery Status จาก Mail server ต้นทาง เพื่อแจ้งให้ผู้ส่งรู้ว่า เขาได้ส่งข้อความไปยังผู้รับที่ไม่มีอยู่จริง

2. Ignore ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการรับข้อความจากผู้ส่งที่ส่งเข้ามา แบบไม่มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ส่งว่าส่งไปยังอีเมลที่ไม่มีอยู่จริง ระบบก็จะนำข้อความนั้นไปทิ้ง

3. Default Address ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการรับข้อความจากผู้ส่งเข้ามา แต่ให้มีการส่งต่อข้อความต่อไปยัง Email Address ที่เรากำหนดค่าไว้ดังภาพด้านบน

กรณีที่เราไม่สามารถตั้งค่า Catch-All Email ผ่านหน้าจัดการ Email hosting ของเราเองได้ ก็ลองแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการให้ดำเนินการให้ดู เพราะส่วนใหญ่ฟังก์ชั่นการใช้งานนี้จะอยู่ที่ระบบหลักของ Mail Server ที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ดูแล

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Mail hosting อันดับ 1 ของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น