แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Folder แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Folder แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

[Android] วิธีย้าย "ข้อความอีเมล์" ไปยัง Folder ที่เราต้องการ บน Smart phone, Samsung


1. เปิดโปรแกรม Email บน Smart Phone

เปิด Email app

2. คลิกที่ไอคอนดังภาพ

คลิกที่ไอคอน More..

3. เลือก Select

คลิกที่ Select

4. ทำเครื่องหมายหน้าข้อความที่ต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น

เลือกข้อความเพื่อย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น (เลือกได้มากกว่า 1 ฉบับ)
จากนั้นคลิกที่ไอคอนด้านล่าง (ดังภาพ)

5. เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง

เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่ข้อความที่เราเลือกจะย้ายไป

6. ข้อความอีเมล์ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกเลือก

ข้อความถูกย้ายแล้ว


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook] การสร้าง Rule เพื่อย้ายข้อความตาม Subject ที่กำหนดไปยัง Folder ต่าง ๆ

การสร้าง Rule เพื่อย้ายข้อความตาม Subject ที่กำหนดไปยัง Folder ต่าง ๆให้เราตรวจสอบชื่อ Subject ที่ต้องการ สร้าง Rules


จากนั้นเลือก 1. Rules > 2. Create Rule...


จะมีหน้าต่างให้ตั้งค่าการสร้าง ให้ดำเนินการดังนี้
1. ติ๊ก Subject contains จากนั้นให้ใส่ชื่อ Subject ของอีเมล์ที่ต้องการ
2. ติ๊ก Move the item to folder จากนั้น กด Select Folder...
3. ให้เลือก Folder ที่จะ สร้าง Rule
4. คลิก OK
5. เมื่อตั้งค่าทั้งหมดแล้ว กด OK


จากนั้นจะมีข้อความแจ้งยืนยันการสร้าง
ให้ติ๊ก Run this rule on messages already in the current folder
คือ "เมื่อติ๊กแล้วโปรแกรมจะทำการย้ายอีเมล์ที่กำหนดไปยังโฟสเดอร์ทันที "
จากนั้นกด OK


อีเมล์ที่ตั้งค่าไว้ใน Rule จะถูกย้ายมาที่ folder ที่ได้กำหนดไว้ ดังรูปภาพบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว