แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ auto responder แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ auto responder แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วิธีการตั้ง Auto Reply อีเมลบน Gmail.com


Auto Reply คือการตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เมื่อผู้ส่งทำการส่งข้อความมายังผู้รับที่ตั้งค่า Auto reply ไว้ ผู้ส่งจะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ เช่น เมื่อลาหยุดงาน ลาพักร้อน ไปสัมมนาต่างประเทศ (Out of office) เราก็สามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติไว้ได้


1. ไปที่ การตั้งค่า (Settings)
1. คลิกที่รูปเฟือง
2. เลือก Settings

2. เปิดการตั้งค่า Vacation responder

1. เลือก Vacation Responder on
2. ตั้งค่าระยะเวลาที่ต้องการให้อีเมลตอบกลับอัตโนมัติทำงาน
3. จากนั้นใส่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติตามต้องการ
4. กดปุ่ม Save Changes
 
3. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ทดสอบส่งข้อความมาที่บัญชีอีเมลที่ตั้งค่าไว้ จะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติทันที

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email Hosting สำหรับองค์/บริษัท

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

[Admin MD] วิธีการตั้งค่า Auto responders (อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ)การตั้ง Auto responders ก็มีประโยชน์ในการแจ้งเตือนผู้รับว่าขณะนี้เราได้รับอีเมล์แล้ว, เราไม่อยู่ออฟฟิศในขณะนี้ เป็นต้น

วิธีการตั้งค่า Auto responders

ขั้นแรก ให้ Admin ทำการ Log in เข้าไปที่หน้าจัดการอีเมล์จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

คลิกที่ Manage Email

เลือก Manage Users / Accounts

คลิกที่ User ที่ต้องการตั้งอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ

จะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมา ให้เลือกในส่วนของ Auto Responder: On
และใส่ Messages ที่ต้องการตอบรับไปยังผู้รับอัตโนมัติ
จากนั้นกด Save Changes

บทความที่เกี่ยวข้อง


วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Admin] วิธีการตั้งค่า Autoresponders (อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ)

วิธีการตั้งค่า Autoresponders (อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ)
อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ คือ อีเมล์ที่ใช้ในการตอบกลับหากผู้ใช้งานลาหยุด หรือหยุดตามเทศกาล ซึ่งถ้าหากมีการส่งอีเมล์มาหาผู้ใช้ ก็จะมีอีเมล์ตอบกลับทันทีว่า"ชั้นลาหยุดเนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาล" ขึ้นกับการตั้งค่าข้อความด้วย หากต้องการตั้งค่าให้อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ เนื่องจาก Gmail Hotmail หรือ Yahoo แล้ว
ระบบอีเมล์โฮสติ้งก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ผู้ใช้งานต้องเข้ามีหน้า Direct Admin ถึงจะสามารถเข้าไปตั้งค่าดังกล่าวได้ และวิธีการตั้งอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติมี ดังนี้

1. Log in ไปที่หน้า Admin ของ Direct Admin จากนั้นไปที่หัวข้อ Autoresponders
คลิกที่  Autoresponders

เลือกที่หัวข้อ  Create New Autoresponder

1. ที่ช่อง Responder Address: ให้ใส่ Username ที่ต้องการตั้งค่า
2. Responder Message: ให้ใส่ข้อความที่ต้องการให้ตอบรับอัตโนมัติไปยังผู้ส่ง
3. (ถ้าเลือก) Send a CC to: ให้ใส่อีเมล์ที่ต้องการให้ CC: ข้อความที่ส่งมาไปยังผู้อื่น
เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Create เป็นอันเสร็จสิ้น


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider