วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Admin] วิธีการตั้งค่า Autoresponders (อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ)

วิธีการตั้งค่า Autoresponders (อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ)
อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ คือ อีเมล์ที่ใช้ในการตอบกลับหากผู้ใช้งานลาหยุด หรือหยุดตามเทศกาล ซึ่งถ้าหากมีการส่งอีเมล์มาหาผู้ใช้ ก็จะมีอีเมล์ตอบกลับทันทีว่า"ชั้นลาหยุดเนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาล" ขึ้นกับการตั้งค่าข้อความด้วย หากต้องการตั้งค่าให้อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ เนื่องจาก Gmail Hotmail หรือ Yahoo แล้ว
ระบบอีเมล์โฮสติ้งก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ผู้ใช้งานต้องเข้ามีหน้า Direct Admin ถึงจะสามารถเข้าไปตั้งค่าดังกล่าวได้ และวิธีการตั้งอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติมี ดังนี้

1. Log in ไปที่หน้า Admin ของ Direct Admin จากนั้นไปที่หัวข้อ Autoresponders
คลิกที่  Autoresponders

เลือกที่หัวข้อ  Create New Autoresponder

1. ที่ช่อง Responder Address: ให้ใส่ Username ที่ต้องการตั้งค่า
2. Responder Message: ให้ใส่ข้อความที่ต้องการให้ตอบรับอัตโนมัติไปยังผู้ส่ง
3. (ถ้าเลือก) Send a CC to: ให้ใส่อีเมล์ที่ต้องการให้ CC: ข้อความที่ส่งมาไปยังผู้อื่น
เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Create เป็นอันเสร็จสิ้น


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น