Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วิธีการล้างรหัสผ่าน (Password) ทีละเว็บไซต์ บน Google Chrome

วิธีการล้างรหัสผ่าน (Password) ทีละเว็บไซต์ บน Browser

ทำไมถึงต้องมีการล้าง Password

ในการเข้าใช้งาน Website ต่าง ๆ บาง Web ต้องมีการ Login เพื่อเข้าใช้งานอย่างเช่น Facebook, Mail  เป็นต้น ทำให้มีการใส่ Password ค้างไว้ ซึ่งถ้าหากมีคนมาใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับเรา ย่อมเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแน่นอน อาจจะมีคนที่ไม่หวังดีต่อเรา ใช้งาน Web Login เราในทางที่ผิดโดยที่เราไม่สามารถรู้ตัวเลย ซึ่งทำให้เกิดผลร้ายต่อเรา หรือ อาจจะเกิดการใช้งานมีปัญหา เช่น การ Login หากผู้อื่นมา Login ต่อ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เกิดการสับสนในการใช้งาน การล้าง Password จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้งาน Web แถมเป็นการป้องกันตัวเองจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีอีกด้วย

วิธีการล้างรหัสผ่าน (Password) ทีละเว็บไซต์ใน Google Chrome


1. เข้าไปที่ไอคอน 3 ขีดแนวนอน ด้านบนขวามือ เพื่อเลือก การตั้งค่า
2. เลือกไปที่ การตั้งค่า 

3. เข้าสู่หน้า Setting เลื่อนหน้าลงมาด้านล่าง เลือกไปที่ แสดงการตั้งค่าขั้นสูง...

4. ไปที่หัวข้อ รหัสผ่านและฟอร์ม
5. ในหัวข้อย่อย  

6. Browser จะแสดงเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าใช้งาน ผ่านการใส่ Password จากนั้นเลือก เว็บไซต์ที่ไม่ต้องการให้จำ Password คลิกไอคอนรูป x  เพื่อลบเว็บไซต์นั้นออก  จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น