วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วิธี Export Email ฉบับที่ต้องการให้เป็น .eml ใน Gmail

วิธี Export Email ฉบับที่ต้องการให้เป็น .eml ใน gmail


1. หน้าแรกไปที่ Inbox เลือก อีเมล์ฉบับที่ต้องการ Export
2. จากนั้นคลิกไปที่ Reply3. คลิกไปที่สัญลักษณ์ จุด 3 จุด Show trimmed content เพื่อโชว์รายละเอียดของอีเมล์ฉบับนั้นทั้งหมด4. เนื้อหาของอีเมล์ฉบับนั้นจะโชว์ทั้งหมด จากนั้นทำการกด Ctrl + A เลือกทั้งหมด
ทำการ Copy (Ctrl + C หรือ คลิกขวา เลือก คัดลอก)5. เมื่อ Copy เนื้อหาทั้หมดแล้ว ทำการเปิดโปรแกรม Notepad จากนั้นวาง เนื้อหาที่ Copy มา
(Ctrl + V หรือ คลิกขวา Past วาง)6. ทำการตั้งชื่อไฟล์ ไฟล์จะเป็นนามสกุล .TXT ทำการ Save7. เมื่อได้ไฟล์ที่ต้องการ Export แล้ว แต่นามสกุลไฟล์จะเป็น .TXT  ทำการ Rename เปลี่ยน นามกุล โดยการคลิกขวา แล้วเลือกมาที่ Rename 


8. โปรแกรมยืนยันการเปลี่ยนชื่อ ให้คลิก Yes เพื่อการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลไฟล์ จะได้ไฟล์ Export ออกมาเป็น .eml สามารถเปิดได้กับโปรแกรมที่สัมพันธ์กันเช่น  Thunderbird , IncrediMail , Outlook

บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting , อีเมล์บริษัทEmail server 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น