วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วิธี Export Email ฉบับที่ต้องการให้เป็น .eml ใน Yahoo

 วิธี Export Email ฉบับที่ต้องการให้เป็น .eml ใน Yahoo


1. ในหน้ากล่องจดหมายเข้า เลือกจดหมายที่ต้องการ Export ในส่วนของเนื้อหาจะแสดงอยู่ด้านล่าง ดังตัวอย่างในกรอบสีแดง2. ทำการคัดลอกเนื้อหา ข้อความที่อยู่ด้านทั้งหมด จากนั้นคลิกขวา หรือ กด Ctrl+C3. ทำการเปิด Notepad แล้ววางข้อความที่ คัดลอกมา จากนั้น Save as โดยใช้นามสกุลไฟล์ .TXT 4. เมื่อได้ไฟล์ที่เราทำการ Save แล้ว ให้ทำการคลิกขวา แล้วเลือกไปที่ Rename เพื่อทำการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์5. ทำการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ จาก .TXT เป็น .EML โปรแกรมจะถามการยืนยันการเปลี่ยน คลิก Yes ไฟล์จะเปลี่ยนเป็น .EML สามารถเปิดได้กับโปรแกรมที่สัมพันธ์กัน เช่น ThunderbirdIncrediMail , Outlook


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting , อีเมล์บริษัท, Email server 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น