Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Mac แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Mac แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Delete User Calendar สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendarขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนู Calendar > Accounts...ขั้นตอนที่ 3 : คลิกเลือก User Calendar ที่ต้องการลบ แล้วคลิกไอคอน -ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ ให้คลิก OK เพื่อยืนยันการลบขั้นตอนที่ 5 : จากนั้นระบบจะลบ User Calendar ออกจากโปรแกรม รวมถึง Event ต่างๆที่สร้างไว้ใน Folder ดังกล่าวด้วย
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง[BusinessCal][OSX] วิธีการ Delete calender folder สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calender จากนั้นเลือก Calender Folder ที่ต้องการลบขั้นตอนที่ 2 : คลิกขวา ที่ Calender Folder > เลือก Deleteขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะให้ยืนยันการลบ ให้เลือก Deleteขั้นตอนที่ 4 : เมื่อกด Delete ระบบจะทำการลบ Calender Folder ออกจากระบบทันที
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


[BusinessCal][OSX] วิธีการ Cancel invitation on event สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendarขั้นตอนที่ 2 : คลิกขวา Event ที่ต้องการเชิญผู้ร่วมนัดหมาย invitation แล้วเลือกที่ Get infoขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียด Event นั้นๆ ซึ่งจะแสดงชื่ออีเมล์ที่ตั้ง invitation ไว้ โดยจะมีลูกศรเล็กๆ คลิกที่ลูกศรเล็กๆ ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อคลิกลูกศรเล็กๆ แล้ว ระบบจะแสดงเมนู ให้เลือก Remove inviteeขั้นตอนที่ 5 : อีเมล์จะหายไปจากหน้าต่างรายละเอียด Event แต่ในระบบยังไม่บันทึกข้อมูล ต้องดำเนินการ Referesh ให้ตัว App บันทึกค่า โดยกด command + Rขั้นตอนที่ 6 : รอจนกว่าโปรแกรม Referesh เสร็จขั้นตอนที่ 7 : เมื่อ Referesh เสร็จแล้ว ข้อมูล invitation จะถูก Cancel ออกจากระบบ
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง[BusinessCal][OSX] วิธีการ Cancel sharing calendar to another สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendar ขั้นตอนที่ 2 : คลิกขวาที่ Calendar Folder > จากนั้นเลือก Stop Sharing...ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการ Cancel Sharing ให้กด Stop Sharingขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะ Cancel การ sharing calendar
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Rename calendar folder สำหรับ Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendar for Macขั้นตอนที่ 2 : คลิกขวาที่ Calendar Folder ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นเลือก Get Infoขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะเปิดหน้าต่างรายละเอียดขั้นตอนที่ 4 : ให้แก้ไขชื่อ Calendar Folder ตามต้องการ เสร็จแล้วกด OKขั้นตอนที่ 5 : ชื่อ Calendar Folder จะถูกแก้ไข หากมีการแชร์ Folder อยู่ ชื่อ Folder ปลายทางที่มีการแชร์ไปถึง ก็จะถูกเปลี่ยนด้วย
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Create New Calendar Folder สำหรับเครื่อง Mac

สำหรับ Calendar นั้นสามารถสร้าง Folder เพื่อแยกส่วนของการนัดหมายได้ เช่น
สร้าง Folder ชื่อ A เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล A และ
สร้าง Folder ชื่อ B เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล B
ซึ่งทั้ง 2 Folder จะสามารถแยกโชว์การนัดหมาย หรือ ปิดการโชว์เฉพาะ Folder ที่ต้องการได้ ให้โชว์เฉพาะการตั้งนัดหมายของ Folder ที่ต้องการได้ ซึ่งขั้นตอนการตั้ง Folder ตั้งได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendar ขึ้นมา ครั้งแรกที่ติดตั้งจะไม่เห็น Folder เพราะยังไม่เคยสร้างขึ้นมา


ขั้นตอนที่ 2 : ไปที่เมนูด้านบน เลือก File > New Calendar > แล้วเลือก Account ที่ต้องที่สร้าง Folder


ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะสร้าง Folder ขึ้นมา จากนั้นให้ทำการตั้งชื่อที่ต้องการขั้นตอนที่ 4 : เมื่อตั้งชื่อแล้ว เราสามารถเพิ่ม Event ได้ทันที ซึ่ง Event ที่สร้างขึ้นในแต่ละ Folder จะสามารถสั่งปิด-เปิดการโชว์ของแต่และ Folder ได้Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Edit user บน Calendar for Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendar for Macขั้นตอนที่ 2 : ไปที่เมนู Calendar > Preferencesขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นจะมีหน้าต่างการตั้งค่าต่างๆ สามารถเข้าไปแก้ไขการตั้งค่า หรือ ระบบต่างๆ ของ Calendar ได้ เช่น เมนู Teb ด้านบน จะเป็นตัวเข้าจัดการการตั้งค่าต่างๆ เมนู Teb กลาง จะเป็นการแก้ไขข้อมูลอีเมล์ Account ที่ Add ลงไป

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Add user ลง Calendar for Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendar ของเครื่อง Mac จากนั้นเข้า Account..
ขั้นตอนที่ 2 : เลือก Add Other Account..

 


ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นให้เลือก CalDAV account
ขั้นตอนที่ 4 : เลือก Account Type : เป็น Manual
ขั้นตอนที่ 5 : กรอกข้อมูล ชื่ออีเมล์ , รหัส , และ Server Address ต้องใส่เป็น : https://cal.technologyland.co.th แล้วกด Sign In
ขั้นตอนที่ 6 : Account จะเพิ่มลงในระบบตามรูปภาพ
ขั้นตอนที่ 7 : เมื่อเปิด Calendar ขึ้นมา จะเห็น Account โชว์ใน App และสามารถเพิ่ม Event ต่างๆ ได้ทันที
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูงวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Share Calendar บนเครื่อง Mac

สำหรับ Calendar นั้นจะมีฟังชั่น Share Calendar ซึ่งเราสามารถแชร์นัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เราสร้างไว้ให้กับผู้อื่น เพื่อแจ้งให้ทราบได้ โดยขั้นตอนการแชร์มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นคลิกขวา เพื่อเปิดเมนูขึ้นมา แล้วเลือก Sharing Settings...ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะมีให้กรอกอีเมล์ของผู้ที่ต้องการให้แชร์ข้อมูลถึง ดังตัวอย่าง เมื่อกรอกแล้วให้กด Doneขั้นตอนที่ 4 : จากนั้นระบบจะ Share Calendar ให้กับอีเมล์นั้นๆ ให้ทราบถึงนัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่บันทึกไว้ใน Calendar โดยเราสามารถเข้าไปเพิ่มผู้ที่ต้องการให้ทราบเพิ่มเติมคนที่ 2 คนที่ 3 ได้ โดยให้เข้า Sharing Settings...ขั้นตอนที่ 5 : จากนั้นระบบจะมีบรรทัดให้ใส่ชื่ออีเมล์เพิ่มเติม เมื่อใส่ชื่ออีเมล์แล้วกด Done ระบบจะ Share Calendar ให้กับทุกอีเมล์ที่เราใส่ลงไปในระบบการแชร์
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[Yahoo][Thunderbird] วิธี Add account ลงโปรแกรม Thunderbird เครื่อง Mac

เพิ่มบัญชีอีเมล์ของ Yahoo.com ลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird เครื่อง Mac


1. เปิดโปรแกรม Mozilla Thunderbird ไปที่หน้าหลัก ดังภาพ

คลิกที่ไอคอน Email

2. กดข้ามหน้านี้ เนื่องจากเราจะเพิ่มบัญชีอีเมล์ที่เรามีอยู่แล้ว

คลิกปุ่ม Skip this and use my existing email

3. กรอกรายละเอียดบัญชีอีเมล์

กรอกรายละเอียดบัญชีอีเมล์ของเราลงไป จากนั้นกดปุ่ม Continue

4. โปรแกรมจะทำการค้นหา Server ที่อยู่ของบัญชีอีเมล์เราอัตโนมัติ

เลือกประเภทบัญชี IMAP หรือ POP จากนั้นกดปุ่ม Done

5. บัญชีอีเมล์ที่เพิ่มจะปรากฏอยู่ที่ด้านซ้าย บนหน้าหลักของโปรแกรม

Yahoo Email ของเราถูกเพิ่มลงโปรแกรมเรียบร้อยบทความที่เกี่ยวข้องบทความโดย

TL - LAB -  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Email Hosting อันดับ 1


วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน


เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นกด Delete


ระบบจะยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด OK


Event ที่เคยนัดหมายไว้ จะถูกลบออกจากโปรแกรมทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว