วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][iOS] การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

ถ้าเราต้องการตั้ง Event ที่เป็นกิจกรรมทุก ๆ เดือน ทุก ๆ ปีสามารถตั้งค่าได้ ในปฏิทินที่หัวข้อ Repeat ซึ่ง Event ที่ถูกสร้างขึ้นบนปฏิทินจะถูกบันทึกไว้ตามที่เราตั้งค่า เช่น ทุกวันที่ 30 ของเดือน เราจะมีปาร์ตี้กับเพื่อนที่ทำงาน ก็สามารถสร้าง Event ในลักษณะนี้ได้

วิธีการตั้งค่า Repeat บน Calendar


1. สร้าง Event บนปฏิทินตามวันที่ที่ต้องการ


เมื่อสร้างชื่อ Event กับ Location เสร็จแล้วให้ไปที่ Repeat

2. เลือกความถี่ว่าต้องการให้ Event บันทึกและทำงานเมื่อใด

1. Every month คือ กรณีตั้งให้กิจกรรมเริ่มต้นทุกเดือน
2. เลือก Custom หากต้องการให้บันทึก Event มากกว่า 1 วัน

3. เมื่อเลือกที่ Custom แล้ว จากนั้นให้เลือกว่าจะ Repeat Event วันใดบ้าง

เลือกให้ Repeat event ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน

4. Repeat: Custom

จากนั้นกด Done

5. กดบันทึก Save for future events เพื่อให้กิจกรรมบันทึกตามที่กำหนด คือ ทุกวันที่ 15 และ 30 ในเดือนถัดไปด้วย

กด Save for future events

6. Repeat Event ถูกกำหนดเสร็จสิ้น

Repeat Event เสร็จแล้ว

7. เมื่อกลับมาที่หน้า Calendar จะพบว่า Event ถูกบันทึกซ้ำไปตามช่วงเวลาที่กำหนดแล้ว

เสร็จสิ้น


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น