วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

[Android] วิธี Save Draft หรือเก็บข้อความฉบับร่างไว้บนมือถือระบบ Android Samsung

หลังจากที่มีการเขียน Email เสร็จ แต่ต้องรอข้อมูลบางอย่างเพื่อมาใส่เพิ่มเติมหรือยังไม่ต้องการส่ง
คุณสามารถ save draft email ที่เขียนไว้บน Android ได้ เพื่อรอส่งอีกครั้งได้

วิธี Save Draft หรือเก็บข้อความฉบับร่างไว้บนมือถือระบบ Android

เข้าสู่หน้า Inbox
ให้กดที่ไอคอน เขียนอีเมล์


จากนั้น
1. ใส่หัวเรื่อง (Subject)
2. เขียนรายละเอียดของจดหมายตามต้องการ
3. กดไอคอน บันทึก เป็นอันเรียบร้อย


การตรวจสอบจดหมายฉบับร่าง
ให้กดที่เมนู ด้านซ้ายบน


ไปที่กล่องจดหมายฉบับร่าง (Drafts)


เมื่อเข้ามายังกล่องจดหมายฉบับร่าง
จะแสดงอีเมล์ฉบับร่างที่ได้บันทึกไว้
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น