วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

[iOS] วิธีแก้ไข/ลบ คำว่า Sent from my iPhone ในลายเซ็นท้ายอีเมล์


ไปที่ Settings


เลือก Mail, Contacts, Calendars

เลือก Signature


จะพบลายเซ็น 'Sent from my iPhone'


แก้ไขลายเซ็นจากนั้นกด < Mail


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น