วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

[iPhone&iPad] วิธี Unblock เบอร์โทรศัพท์

วิธี Unblock เบอร์โทรศัพท์


ให้เข้าที่ Settings


จากนั้นเลือกหัวข้อ Phone แล้วเลือก Blocked จะเข้ามายังหน้ารายชื่อที่ถูก Block
ให้กด Edit 1. ให้กด - หน้าชื่อที่ต้องการลบ Block
2. จากนั้นกด Unblock
3. กด Done เป็นอันเสร็จรายชื่อที่ทำการลบจะหายไปจากรายการ Blocked
เบอร์ที่เคยถูก Block จะสามารถโทรเข้ามาได้ปกติ บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น