วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

[GoCloud][Outlook] Add account POP with SSL

วิธีการ เพิ่มบัญชีอีเมล์ในโปรแกรม Outlook Type POP ด้วย Port SSL

1.เมื่อเข้ามาที่ Program Outlook แล้ว ให้เข้าไปที่ File > Info > Add Account ตามภาพ


2. คลิกไปที่ Manually Configure Server Setting or Additional Server Types > Next


3.คลิกไปที่ Internet Email > Next

4.เมื่อเข้ามาในหน้า Setting ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้
User information
You Name : ชื่อผู้ใช้
Email address : ชื่อบัญชีอีเมล
Server information
Account type : ใส่  POP
Incoming mail server : mail.technologyland.co.th
Outgoing mail server : mail.technologyland.co.th
Login information
User name : ชื่อบัญชีอีเมล

Password : รหัสผ่านของบัญชีอีเมล


เมื่อใส่รายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้กดไปที่ More Setting...

5.เลือกที่เมนู Outgoing Server ทำเครื่องหมายที่ My outgoing server (SMTP) ..... กด OK

เลือกที่เมนู Advanced
Incoming server (POP3) Port: 995 (SSL)
Outgoing server Port: 465 
(SSL)

ทำเครื่องหมายที่ Leave a copy of messages on the server

ไม่อย่างนั้นข้อความจะถูกดูดลงเครื่องหมด
และติ๊กที่  Remove from server after 14 days เพื่อให้ Inbox บน Server ไม่มีวันเต็ม

7.เมื่อกด OK จะทำให้กลับมาหน้า Setting  ให้กด Next เพื่อ Test Account Setting แล้วกด Close


8.การตั้งค่าเสร็จสิ้น คลิก Finish


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Provider
ระบบ อีเมล์โฮลติ้งที่ดีที่สุด จะต้องรองรับการใช้งานทุกโปรแกรมอีเมล์ ดี รวดเร็วและเสถียร ที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น