วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

[TL GoCloud][iPhone] Add account Type IMAP with SSL

เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
วิธีการ Add Account แบบ IMAP ในระบบ iOS with SSL
เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
1. เข้าไปที่ Settingเพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
2. เลือกไปที่ หัวข้อ Mail


เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
3. เลือกไปที่ Add Account


เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
4. เลือกไปที่ Add Mail Account


เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
5. เลือกไปที่ Add Mail Account


เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
6. เลือกหัวข้อ IMAP แล้วใส่รายละเอียด ดังนี้
                   Name : ชื่อผู้ใช้
                   Email : ชื่ออีเมล
                   Description : คำอธิบาย
                   Incoming Mail Server
                   Host Name  : mail.technologyland.co.th
                   User Name  : ชื่ออีเมล
                   Password     : รหัสผ่าน
                   Outgoing Mail Server
                   Host Name  : mail.technologyland.co.th
                   User Name  : ชื่ออีเมล
                   Password     : รหัสผ่าน
                   เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กด  Nextเพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
7. รอโปรแกรม verifying เสร็จ จะปรากฏ หน้านี้ขึ้นมา ให้กด Save
การ Add Account ถือว่าเสร็จสมบูรณ์บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร/บริษัท อันดับหนึ่งของประเทศไทย
Mail Server คุณภาพสูงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น