วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

[TL GoCloud][Mail Mac] Add account type: IMAP with SSL

วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลบน Mail Mac type IMAP with SSL

1. เปิดโปรแกรม Mail Mac

Open App


2. ให้เข้า Preferences

Go to Preferences


3. เลือกไอคอน +

Teb '+'


4. เลือก Other Mail Account

Other Mail Account


5. กรอกชื่อบัญชีอีเมล และรหัสผ่าน

Type email account and password


6. ตัวอย่างการใส่ข้อมูล

Ex Type email account and password


7. ตั้งค่าอีเมล โดยใส่ข้อมูลตามตัวอย่าง

Email address, Username = Your email account
Type : IMAP
  
Incoming mail server : mail.technologyland.co.th
Outgoing mail server : mail.technologyland.co.th
8. เลือก Done

Teb 'Done'


9. เลือก Server Settings

Teb 'Server Settings'


10. กดติ๊ก Automatically ออก เพื่อตั้ง SSL
11. เปลี่ยนข้อมูล Port โดยใส่ตามตัวอย่าง

 Incoming :
Port: 993 Security type: SSL/TLS

Outgoing :
Port: 465 Security type: SSL/TLS

จากนั้นกด Save
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น