วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

[Mac OS][Mail App] วิธีลบ Account Email ออกจาก Mail App

ขั้นตอนการลบ Account มีดังนี้ 


1. ให้เป็น Mail App ขึ้นมา จากนั้น ไปที่ Account SettingsMail > Preferences...

2. เลือก Account ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ไอคอน ' - ' ดังภาพ


คลิกที่ไอคอน '-'

3. จากนั้นจะมีหน้าต่างถามว่าต้องการ Remove Account นี้ออกจาก Mail App หรือไม่


กดปุ่ม 'Remove'

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง ที่ใช้ร่วมกับ Google Apps เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น