วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

[Mac OS] ตั้งค่า Incoming Server ไม่ผ่าน (Mail App)

ปัญหานี้มักจะเกิดกับ Email account ที่เพิ่งจะ Add ลงไปบน Mail App โดยให้ผู้ใช้เปลี่ยนค่า Incoming Mail Server ให้ถูกต้องตามที่ผู้บริการให้มา


ภาพตัวอย่าง
Related Article:
วิธีเปลี่ยนค่า Incoming Server บน Mail App

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น