Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Mac OS][Mail App] วิธีลบ Email บางฉบับที่ไม่ต้องการออกจาก Inbox

1. เลือกอีเมล์ที่ต้องการจะลบออกจาก Inbox จากนั้นให้กดที่ไอคอน "ถังขยะ" ดังรูปภาพ

กดไอคอน "ถังขยะ" เพื่อลบอีเมล์
หรือ คลิกขวาอีเมล์ที่ต้องการลบ แล้วเลือก "Delete"

เลือก "Delete"


2. อีเมล์จะถูกลบออกจาก Inbox

อีเมล์ถูกลบออกจาก Inbox


3. อีเมล์ที่ถูกลบจะย้ายไปอยู่ใน Trash (ถังขยะ)

อีเมล์ที่ถูกลบ

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น