วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

[iOS] วิธีการตั้งค่าให้อีเมล์ที่ส่งเข้ามาขึ้น POP UP และมีเสียงแจ้งเตือนที่หน้าจอของ iPhone, iPad

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมล์โฮสติ้ง  สามารถแยกเสียงการแจ้งเตือนของแต่อีเมล์ที่อยู่บนมือถือระบบ iOS ได้โดยวิธีการตั้งค่าให้อีเมล์ที่ส่งเข้ามาขึ้น POP UP และมีเสียงที่หน้าจอของมือถือ มีดังนี้

ไปที่ Settings

เลือก Notification Center

เลือก Mail

เลือกบัญชีอีเมล์ที่ต้องการตั้งค่า

เลือกวิธีการแจ้งเตือน  (Alert Style) และเสียงเตือน (Alert Sound)
ตามต้องการ

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider


วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

[GoCloud] ส่งอีเมล์จากหน้า webmail แล้วมี Error ขึ้น

อาการลักษณะนี้หากเป็นจะเป็นทั้งหมดกับทุก User ที่อยู่ใน Domain เดียวกัน โดยอาการที่พบคือ เมื่อกดปุ่ม send ใน webmail แล้วมี error ตัวแดงๆ ขึ้นมาทันทีที่ "มุมขวาล่าง" ของหน้าจอ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาในระดับ Email Hosting

ลักษณะอาการที่พบ


ลักษณะอาการที่แสดง


  • เมื่อกดปุ่ม Send Mail แล้วมี Error  ขึ้นมาทันทีในด้านขวาล่าง
  • User ที่อยู่ใน Domain ทั้งหมด ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้ ไม่ว่าจะ ผ่าน webmail หรือ Outlook


สาเหตุและการแก้ไขปัญหา

  • ลูกค้ามีการส่งอีเมล์เกินจำนวนที่ Email Hosting กำหนดไว้ ให้ทำการ Reset ตัวนับในระบบ Cpanel ของบริษัทฯ
  • ตรวจสอบ Email Usage ของ Domain ที่แจ้งเข้ามา ว่ามี  User ใดติดไวรัส หรือ ส่งอีเมล์ซ้ำๆ กัน ในเวลาเดียวกัน หากใช่ 
  • รีบเปลี่ยน Password ของ User ที่มีปัญหาทันที
  • แนะนำให้ลูกค้ารีบทำการ Scan Malware ในเครื่องทันที

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ ระบบ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่ดีที่สุด

[GoCloud][Webmail] ส่งอีเมล์ออกแล้วไม่ถึงผู้รับ ไม่มีข้อความตีกลับ

ปัญหาดังกล่าวเกิดจาก User มีการไปตั้งลายเซ็น และ อาจจะไปใส่ข้อมูลผิดพลาดในส่วนของอีเมล์ เช่น หากข้อมูลถูกต้อง ต้องเป็น name@company.com แต่ User ไปใส่เป็น name@mail.company.com หรือ ชื่อที่ไม่มีอยู่ในจริงใน Email Hosting 

อาการ

  • สามารถส่งอีเมล์ออกจาก Webmail ได้โดยไม่มี Error ใด ๆ แต่ปลายทางไม่ได้รับแม้แต่ฉบับเดียว
  • แต่การส่งอีเมล์จาก Outlook อาจจะสามารถใช้งานได้ปกติ

วิธีการแก้ไขปัญหา

เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บเมล์ เช่น mail.yourcompany.com

คลิกไปที่ไอคอนรูปเฟือง หรือ Settings ดังภาพคลิกไปที่หัวข้อ "Identities" ตามภาพ


คลิกไปที่ Icon ที่เป็นชื่ออีเมล์ตนเอง
หลังจากนั้นให้สังเกตใน Textbox Email โดยในช่องนี้ต้องกรอกเป็นชื่ออีเมล์เต็มๆ และถูกต้องทุกตัวอักษร
เช่น name@company.com เป็นต้น ไม่ใช่ name@mail.company.com หรือ ค่าอื่นๆ
หลังจากเสร็จให้กดปุ่ม Save จะสามารถส่งอีเมล์ออกได้ตามปกติ


บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting อันดับ 1 ของประเทศไทย

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมล์ @hotmail.com, @live.com, @outlook.com

1. เข้าไปที่ Setting รูปเฟืองด้านขวาบน เลือกไปที่ Option จากนั้นคลิกที่ Account detail (password, address, time zone)

หน้า Option

2. ยืนยันตัวตนของคุณโดยใส่ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัคร 4 ตัวท้าย

เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ที่เรากรอกไปตอนสมัครบัญชีอีเมล์ใหม่

3. เมื่อใส่เลข 4 ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องแล้ว จะมีระบบอัตโนมัติ โทรมายังเบอร์ของคุณแล้วบอกโค้ดกับคุณ

ในขณะที่ระบบอัตโนมัติโทรเข้ามาคุณต้องตั้งใจฟังเพราะไม่สามารถฟังย้อนอีกครั้งได้

4. เมื่อใส่รหัสแล้วคลิก Submit จะได้มาหน้านี้ ทำการคลิก Set it up now ได้เลย

โปรแกรมจะถามอีกครั้งว่าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือไม่

5. ต้องการเปลี่ยนแปลง Password ให้คลิกไปที่ Change new password

ในหน้านี้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างอื่นได้
เช่น เบอร์โทรศัพท์ ควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนการเปลี่ยนแปลง

6. ทำการใส่ password เดิมในช่อง Current password 
    ใส่ password ใหม่ ในช่อง New password  
   
ยืนยัน password ใหม่อีกครั้งในช่อง Reenter password 
    จากนั้นคลิก Save

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการคลิก Save
หากเปลี่ยน Password ไปแล้ว จะไม่สามารถกลับมาใช้ Password เดิมได้อีก

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด Email Hosting/Server Service Provider

[TL GoCloud][Outlook] การตั้งค่าอีเมล์สำหรับองค์กร วิธี Add Account... Type: IMAP

การติดต่อสื่อสารระบบอีเมล์เซิฟเวอร์ สามารถตั้งค่าให้โปรแกรม MS Outlook เป็น IMAP ได้ หากผู้ใช้งานอีเมล์มีการตั้งค่าอีเมล์บนมือถือด้วย เพื่อให้สามารถเช็คอีเมล์ไปพร้อมกับมือถือได้ ในวันนี้ผู้เขียนจะมานำเสนอขั้นตอนการติดตั้งอีเมล์บนโปรแกรม MS Outlook แบบ IMAP มีดังนี้


คลิก FILE ในโปรแกรม MS Outlook


1. เลือก Account Settings
2. เลือก Account Settingsคลิก New

กรอบรายละเอียดตัวอย่างอีเมล์ดังนี้
your Name :  demo
Email Address : demo@thailandoutlookemail.com
Account Type : IMAP
Incoming mail server : imap.thailandoutlookemail.com
Outgoing mail server (SMTP) :  smtp.thailandoutlookemail.com
User Name : demo@thailandoutlookemail.com

Password : รหัสผ่านของอีเมล์
หลังจากนั้นกด More Settings

Outgoing server
ให้ติดที่  Use same setting as my incoming mail server

Advanced
Incoming server (IMAP) : 143
Outgoing server (SMTP) : 587
กด OK

กด Next 

รอการ test Email เสร็จสิ้น กด Close


กด Finish เสร็จสิ้นการติดตั้งอีเมล์แบบ IMAP

[GoCloud] How to add account on MS Outlook (IMAP)
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Provider

วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิธีการสร้าง Folder เพื่อแยกรับอีเมล์เฉพาะบาง User ในโปรแกรม Thunderbird

ในการรับอีเมล์ ถ้าผู้ใช้งานระบบEmail Server ต้องการจะแยกอีเมล์จากผู้ส่งไม่ให้ไปรวมกับใน Inbox ทางผู้เขียนบทความมีวิธีการแยกรับอีเมล์ฺจากผู้ส่งไม่ให้ไปรวมกับอีเมล์ใน Inbox  มาฝากผู้ใช้งานอีเมล์ วิธีการมีดังนี้


ทำการสร้าง Folder ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้อีเมล์ที่ต้องการรับเข้ามาอยู่ใน Folder ดังกล่าว
1. คลิกขวาที่ Inbox
2.เลือก New Folder

ตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น test
คลิก Create Folder


หลังจากนั้นจะปรากฏ Folder  test ขึ้นมา
จากนั้นทำตามรูปภาพ
1. คลิก Message
2. เลือก Create Fillter From Message

จากนั้นตั้งชื่อ Fillter name และ ใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้ส่งอีเมล์มาแล้วเข้า Folder ที่สร้างขึ้นไว้


จากนั้นทำตามขั้นตอนในรูป
1. คลิกที่อีเมล์
2.เลือกอีเมล์ที่มี Folder ที่สร้างไว้อยู่
3. Inbox
4.เลือก Folder ที่สร้างไว้
จากกด OK


จะมีหน้าต่าง Message Fillters ขึ้นมาให้กด Run Now ตามรูป

จากนั้นกด ปุ่ม Exit ด้านขวามือ ออกจากหน้าดังกล่าว


หลังจากนั้นทำการทดสอบส่งอีเมล์ที่ทำการตั้งไว้ให้ส่งอีเมล์มาแล้วเข้า Folder ดังกล่าวบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

[Outlook] วิธีตั้งค่าให้ผู้รับ Reply ข้อความจากผู้ส่ง ไปยังบัญชีอีเมล์อื่นการตั้งค่าให้ผู้รับอีเมล์และทำการ Reply อีเมล์จากผู้ส่งไปยังอีเมล์บัญชีอื่น ในวันนี้ทางผู้เขียนบทความจะมาแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้งานอีเมล์ ที่ใช้โปรแกรม MS Outlook บนระบบ Email Serverสามารถตั้งค่าด้วยตนเองได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

คลิก FILE

1. เลือก Account Settings
2. คลิก Account Settings


1. เลือกอีเมล์ที่ต้องการ
2. แล้วคลิก ปุ่ม Change
จากนั้นคลิก More Settings

ในช่อง
Organization : (ใส่ชื่อองค์กร)
Reply E-mail : (ใส่ชื่ออีเมล์ต้องการให้ผู้ส่ง Reply ถึง)
จากนั้น กด OK
กด Cancel

หลังจากนั้นทดสอบการส่งอีเมล์

หลังจากผู้รับได้รับอีเมล์จะแสดงดังรูปนี้

หากมีการ Reply ก็จะเป็นอีเมล์ที่ตั้งไว้คือ demo1@thailandoutlookemail.com
ดังรูป


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider