วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิธีการสร้าง Folder เพื่อแยกรับอีเมล์เฉพาะบาง User ในโปรแกรม Thunderbird

ในการรับอีเมล์ ถ้าผู้ใช้งานระบบEmail Server ต้องการจะแยกอีเมล์จากผู้ส่งไม่ให้ไปรวมกับใน Inbox ทางผู้เขียนบทความมีวิธีการแยกรับอีเมล์ฺจากผู้ส่งไม่ให้ไปรวมกับอีเมล์ใน Inbox  มาฝากผู้ใช้งานอีเมล์ วิธีการมีดังนี้


ทำการสร้าง Folder ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้อีเมล์ที่ต้องการรับเข้ามาอยู่ใน Folder ดังกล่าว
1. คลิกขวาที่ Inbox
2.เลือก New Folder

ตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น test
คลิก Create Folder


หลังจากนั้นจะปรากฏ Folder  test ขึ้นมา
จากนั้นทำตามรูปภาพ
1. คลิก Message
2. เลือก Create Fillter From Message

จากนั้นตั้งชื่อ Fillter name และ ใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้ส่งอีเมล์มาแล้วเข้า Folder ที่สร้างขึ้นไว้


จากนั้นทำตามขั้นตอนในรูป
1. คลิกที่อีเมล์
2.เลือกอีเมล์ที่มี Folder ที่สร้างไว้อยู่
3. Inbox
4.เลือก Folder ที่สร้างไว้
จากกด OK


จะมีหน้าต่าง Message Fillters ขึ้นมาให้กด Run Now ตามรูป

จากนั้นกด ปุ่ม Exit ด้านขวามือ ออกจากหน้าดังกล่าว


หลังจากนั้นทำการทดสอบส่งอีเมล์ที่ทำการตั้งไว้ให้ส่งอีเมล์มาแล้วเข้า Folder ดังกล่าวบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น