วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Outlook] การตั้งค่าอีเมล์สำหรับองค์กร วิธี Add Account... Type: IMAP

การติดต่อสื่อสารระบบอีเมล์เซิฟเวอร์ สามารถตั้งค่าให้โปรแกรม MS Outlook เป็น IMAP ได้ หากผู้ใช้งานอีเมล์มีการตั้งค่าอีเมล์บนมือถือด้วย เพื่อให้สามารถเช็คอีเมล์ไปพร้อมกับมือถือได้ ในวันนี้ผู้เขียนจะมานำเสนอขั้นตอนการติดตั้งอีเมล์บนโปรแกรม MS Outlook แบบ IMAP มีดังนี้


คลิก FILE ในโปรแกรม MS Outlook


1. เลือก Account Settings
2. เลือก Account Settingsคลิก New

กรอบรายละเอียดตัวอย่างอีเมล์ดังนี้
your Name :  demo
Email Address : demo@thailandoutlookemail.com
Account Type : IMAP
Incoming mail server : imap.thailandoutlookemail.com
Outgoing mail server (SMTP) :  smtp.thailandoutlookemail.com
User Name : demo@thailandoutlookemail.com

Password : รหัสผ่านของอีเมล์
หลังจากนั้นกด More Settings

Outgoing server
ให้ติดที่  Use same setting as my incoming mail server

Advanced
Incoming server (IMAP) : 143
Outgoing server (SMTP) : 587
กด OK

กด Next 

รอการ test Email เสร็จสิ้น กด Close


กด Finish เสร็จสิ้นการติดตั้งอีเมล์แบบ IMAP

[GoCloud] How to add account on MS Outlook (IMAP)
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น