วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

[Outlook] วิธีตั้งค่าให้ผู้รับ Reply ข้อความจากผู้ส่ง ไปยังบัญชีอีเมล์อื่นการตั้งค่าให้ผู้รับอีเมล์และทำการ Reply อีเมล์จากผู้ส่งไปยังอีเมล์บัญชีอื่น ในวันนี้ทางผู้เขียนบทความจะมาแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้งานอีเมล์ ที่ใช้โปรแกรม MS Outlook บนระบบ Email Serverสามารถตั้งค่าด้วยตนเองได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

คลิก FILE

1. เลือก Account Settings
2. คลิก Account Settings


1. เลือกอีเมล์ที่ต้องการ
2. แล้วคลิก ปุ่ม Change
จากนั้นคลิก More Settings

ในช่อง
Organization : (ใส่ชื่อองค์กร)
Reply E-mail : (ใส่ชื่ออีเมล์ต้องการให้ผู้ส่ง Reply ถึง)
จากนั้น กด OK
กด Cancel

หลังจากนั้นทดสอบการส่งอีเมล์

หลังจากผู้รับได้รับอีเมล์จะแสดงดังรูปนี้

หากมีการ Reply ก็จะเป็นอีเมล์ที่ตั้งไว้คือ demo1@thailandoutlookemail.com
ดังรูป


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น