วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

[Thunderbird]เพิ่มบัญชีอีเมล Type IMAP


1. เข้าไปที่โปแกรม Thunderbird เลือก Account Setting


2. กดที่ Account Setting ตรงแทบซ้ายมือ เลือก Add Mail Account..
3. ใส่ข้อมูล ชื่ออีเมล และรหัสผ่าน ตามภาพ จากนั้นเลือก Configure Manually4. กรอกข้อมูลตามตามรายละเอียดดังนี้
Incoming Server
Protocol : IMAP
Hostname : imap.permarflex.co.th
Port : 143
Connection Security : None
Authentication method : Normal password
Outgoing Server
Protocol : SMTP
Hostname : smtp.permarflex.co.th
Port : 587
Connection Security : None
Authentication method : Normal password

ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นกด Done
5. เมื่อมี POPUP ตามภาพขึ้นมา เลือก I Understand the risks แล้วกด Confirm6. กด Finishวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

วิธีการ Backup อีเมล์ กรณีตั้งค่าแบบ IMAP ในโปรแกรม MS Outlook

สำหรับการตั้งค่าแบบ IMAP ในโปรแกรม MS Outlook นั้นจะเป็นการเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์โดยจะเก็บข้อมูลอีเมล์ทั้งหมดไว้ในเซิฟเวอร์ ทำให้พื้นที่ของเซิฟเวอร์เต็ม ดังนั้น การ Backup ข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องจึงจำเป็นเพื่อให้พื้นที่บนเซิฟเวอร์มีพื้นที่ว่าง

ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. ให้เข้า Account Settings..2. จากนั้น
2.1) เลือก Tab Data Files
2.2) กด Add..3. เลือกที่ Drive ที่ต้องการเก็บข้อมูล และสร้างชื่อไฟล์4. เมื่อสร้างแล้วจะหัวข้อขึ้นตรงส่วนหน้าใช้งาน Outlook5. ให้ดำเนินการสร้าง Sub Folder หรือ กล่องที่ต้องการเก็บอีเมล์ (รูปตัวอย่างสร้างเป็นชื่อกล่อง inbox)6. จากนั้นให้มาที่อีเมล์ที่ติดตั้งไว้แบบ IMAP ให้เลือกกล่องอีเมล์ที่ต้องการ Backup
6.1) เลือกอีเมล์ที่ต้องการ Backup หากต้องการเลือกหลายๆ ฉบับ ให้กด Shift เลือก
6.2) เมื่อเลือกอีเมล์แล้วให้กดคลิกขวา เลือก Move
6.3) แล้วเลือก Copy to Folder..7. ให้เลือกกล่องอีเมล์ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 58. ข้อมูลก็จะถูกคัดลอกมายัง File ที่ได้สร้างไว้ ซึ่งข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ใน Drive บนเครื่องคอม9. จากนั้น ต้องเข้าไปลบข้อมูลอีเมล์บนเซิฟเวอร์อีเมล์ด้วย
หากใช้งานในเซิฟเวอร์ระบบอีเมล์ของทางเทคโนโลยีแลนด์ ต้องเข้าหน้าเว็บเมล์แล้วดำเนินขั้นตอนดังนี้
ตัวอย่างการลบอีเมล์ออกจากหน้าเว็บเมล์
http://emailserverhosting.maildee.com/2015/05/webmail-delete-email.html

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

วิธีการแก้ไขปัญ Plugin Quform ใน Wordpress ส่ง Email ออกไม่ได้ !

 ข้อมูลโดยรวม

เนื่องจากตั้งค่าให้ SMTP นั้นต้องตั้งใน Plugin ของ Quform เพราะ Plugin ดังกล่าวไม่ได้ Listen การตั้งค่า  SMTP จาก WP ดังนั้นเราต้องไปตั้งค่า SMTP ใน Plugin ของ Quform  ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการตั้งค่าขาส่ง Email ออกของ Plugin มิใช่ความผิดปกติของระบบรับ Email ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ 

ขั้นตอน

Quform > Settings และใส่ Outgoing Server, Username Password ลงไป
(อาจจะต้องใช้ Server ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ SSL)เปลี่ยนให้ From แต่ละอันที่สร้างขึ้นมา Listen จาก Global หรือ "Use Global Settings"


บทความโดย

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วิธีการ Backup ข้อมูล ด้วยวิธีการสร้าง Data File ใน Outlook

ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการใช้งานอีเมล ใน Microsoft Outlook แล้วต้องการ Backup ข้อมูลแยกไว้ต่างหาก อีก 1 Data File แยกจาก Data File ปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. เข้าไปที่แถบเมนู File2. เลือกไปที่ Account Setting3. เลือกไปที่แถบ Data File
4. และกด Add
5. เลือก Types of storage : Outlook data File (.pst)
6. กด OK
7. เลือกที่อยู่ไฟล์ที่ต้องการ
8. ตั้งชื่อไฟล์
9. กด OK เพื่อสร้าง
10. Data File จะถูกสร้างขึ้นใหม่ในหน้าการใช้งานอีเมล11. ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Sub Folder ภายใต้ Data File ที่สร้างขึ้น
ด้วยการ คลิกขวา Data File 
12. เลือก New Folder13. ตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ14. เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่มีอีเมลที่ต้องการ Backup
15. คลิกเลือกอีเมลที่ต้องการ Backup 
หากต้องการเลือกทั้งหมดกด Ctrl+A
16. คลิกขวา เลือก Move
17. เลือก Copy to Folder


18. เลือก Folder ปลายทางที่จะวางข้อมูล Copy
19. กด OKอีเมลที่ต้องการ Backup ก็จะเข้าไปเก็บไว้ใน Data File ที่ถูกกำหนดไว้ทันที โดยสามารนำไฟล์นี้ 
ไป Import ใน Outlook เครื่องอื่นได้เลย
บทความที่เกี่ยวข้อง 
บทความโดย

Technologyland Provider Email Hosting


วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ขั้นตอนการย้าย Contact จากหน้าเว็บเมล์ เข้าโปรแกรม MS Outlook

1. ทำการ Export Contact ที่ต้องการหน้าเว็บเมล์
โดยเลือก Folder ที่ต้องการ Export แล้วกด ส่งออกทั้งหมด2. Save ไฟล์3. ให้ login เข้าระบบอีเมล์ของ Gmail ซึ่งใช้ชื่อ Gmail ใดก็ได้
จากนั้นให้เข้า Contact ของ Gmail4. แล้วให้กด นำเข้า (หากไม่มีปุ่มกดนำเข้า ให้กดเพิ่มเติมก่อน)


5. แล้วให้เลือกไฟล์ที่ Export ไว้ในขั้นตอนที่ 36. เมื่อนำเข้าแล้ว จะมี Folder ที่เป็นชื่อวันที่ที่ นำเข้า7. จากนั้นให้กดเลือกที่หัวข้อ ส่งออก (หากไม่มีปุ่มกดส่งออก ให้กดเพิ่มเติมก่อน)8. แล้วเลือก Folder ชื่อเดียวกันกับ Contact ที่นำเข้ามา
และเลือกส่งออกเป็น Outlook9. เมื่อได้ไฟล์ contact ของ outlook แล้ว ก็จะนำไฟล์มา Import ลง MS Outlook ได้ทันที
ตามขั้นตอนดังนี้
 http://emailserverhosting.maildee.com/2013/11/import-contacts-outlook.html

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

How to disable ssl on iPhone and iPad


1. Click on Settings > Mail

Select your Email Account.


2. Scroll to the bottom of the account screen and click on Advanced.
3. Scroll to the bottom and under Incoming Settings Use SSL turn that off

Turn that off


4. Back to Account, Scroll to the bottom  Outgoing Mail Server click on the SMTP server


Click on the SMTP server


5. Click on your SMTP Server (Usually is Primary Server)6. Scroll down, Outgoing Mail Server Use SSL turn that off
7.Click Done
8.Click <Account in the upper left hand corner
9.Click Done again
10.Now you click to go back to your home screen


Technology LandBest Support Ever

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วิธีการตั้ง Auto Reply บนหน้าเว็บเมล์

Auto Reply คือการตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เมื่อผู้ส่งทำการส่งข้อความมายังผู้รับที่ตั้งค่า Auto reply ไว้ ผู้ส่งจะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ เช่น เมื่อลาหยุดงาน ลาพักร้อน ไปสัมมนาต่างประเทศ (Out of office) เราก็สามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติไว้ได้

สามารถตั้ง Auto Reply บนหน้าเว็บเมล์ ได้ดังนี้


1. เข้า ปรับตั้งค่าส่วนตัว
2. ไปที่หัวข้อ Vacation
3. ติ๊กถูก เพื่อเปิดระบบ จากนั้นใส่ข้อความที่ต้องการตั้ง Auto Reply ( ภาษาอังกฤษเท่านั้น )
4. กด บันทึก