Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การตั้งค่า Master password บนโปรแกรม Thunderbird

วิธีการตั้ง Master password บนโปรแกรม Thunderbird เป็นการป้องกันการเข้าถึงอีเมล์ในโปรแกรมอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันผู้ใช้งานคนอื่นมาเปิดดูข้อมูลในอีเมล์ของเรา หรือในกรณีที่คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องมีผู้ใช้งานหลายคน



การตั้ง Master password  จะมีข้อควรระวังอยู่บ้าง เช่น หากเราลืมรหัสผ่านแล้ว จะกู้คืนกลับมาไม่ได้ จึงแนะนำให้ผู้ใช้งาน Add account แบบ IMAP ตามคู่มือด้านล่างนี้ก่อน
การตั้งค่า อีเมล์องค์กรบริษัท (Email for Business) บน โปรแกรม Mozilla Thunderbird

กรณีที่คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง มีผู้ใช้งานอีเมล์ 2-3 บัญชี แล้วต้องการแยกโปรไฟล์แต่ละบัญชีให้มีความเป็นส่วนตัว ให้ทำการสร้างโปรไฟล์ตามคู่มือด้านล่างนี้

เมื่อตั้งค่าดังกล่าวเสร็จแล้ว เราจะมาเริ่มตั้งค่า Master password บนโปรแกรม Thunderbird กัน โดยขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเมนู Settings
2. คลิก Add-ons

1. คลิกที่ Icon: Get Add-ons
2. พิมพ์ค้นหาคำว่า "Master Password"
3. คลิกรูปแว่นขยาย (ค้นหา)
เมื่อค้นหาสำเร็จ ให้กด Install ที่ Add-on: Master Password+ 1.21.2

เมื่อ Add-on ถูกติดตั้ง ให้กดปุ่ม Restart now

การตั้งค่า Master password

1. ไปที่เมนู Settings
2. คลิกที่ Options...

1. เลือก Security
2. ไปที่แท็บ Passwords
3. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Use a master password

กำหนดรหัสผ่านลงไปที่ช่อง Enter new password และ Re-enter new password (รหัสชุดเดียวกัน)
ที่แท็บ Auto-Lock สามารถกำหนดให้โปรแกรม Log out อัตโนมัติได้ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง Enable auto-logout
จากนั้นกดปุ่ม OK

ที่แท็บ Startup ทำเครื่องหมายที่ Ask for password on startup จากนั้นกด OK

รหัสผ่านถูกกำหนดแล้ว กด OK

ทดสอบการตั้งค่า Master password โดยการปิด Thunderbird แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง


เลือกโปรไฟล์ที่เราได้ตั้งค่า Master password ไว้ จากนั้นกด Start Thunderbird

เมื่อเปิดโปรแกรม จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราใส่รหัสผ่าน (Master Password) ที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่
แล้วกดปุ่ม OK
หมายเหตุ การตั้งค่า Master password จะอยู่นอกเหนือการดูแลของผู้ให้บริการอีเมล์ เพราะรหัสดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการตั้งค่า หรือแก้ไข รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์แต่อย่างใด

ข้อแนะนำ 
1. การตั้งค่า Master password ควรกำหนดให้มีความง่ายต่อการจดจำของผู้ใช้งาน หรืออาจจะโน้ตไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น บน Smart Phone, iPhone, iPad
2. ก่อนการตั้ง Master password แนะนำให้เพิ่มบัญชีอีเมล์แบบ IMAP เท่านั้น เผื่อกรณีจำรหัสผ่านไม่ได้จริง ๆ ผู้ใช้สามารถ Remove Account ออกจากเครื่องได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะสูญหาย

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น