วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธี Save/Backup ข้อความในอีเมล์ลงบน Local folder (เว็บเมล์)

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการนำข้อความจากหน้าเว็บเมล์มาเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา กรณี Backup เพื่อป้องกันข้อมูลหาย ผู้ใช้งานสามารถ Save ข้อความต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นไฟล์นามสกุล *.eml ได้อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งไฟล์นี้สามารถรองรับกับโปรแกรม Mozilla Thunderbird ได้

ขั้นตอนการเซฟข้อความลงบน Local folder (คอมฯ)

1. คลิกที่ข้อความ 1 ฉบับ จากนั้นกดปุ่ม "Ctrl+A" เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
2. กดปุ่ม Save

ข้อความทั้งหมดจะถูก Save เก็บไว้ในไฟล์ mails.zip ซึ่งด้านในจะเป็นข้อความทุกฉบับใน Inbox

ระบบ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น