Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[Thunderbird] วิธีตั้งค่า การลบข้อความในอีเมล์ ให้อีเมล์ไม่มีวันเต็มการตั้งค่าให้ทิ้งข้อความบน Server ไว้ เป็นค่า Default ของโปรแกรมอยู่แล้ว เพราะเมื่อเวลาที่เราตั้งค่าแบบ POP บนโปรแกรม Thunderbird จะทำการ Copy ข้อความในอีเมล์ต่าง ๆ ของเรา ลงบน Thunderbird แต่ผู้ใช้บางคน ใช้งานอีเมล์หนัก ๆ แต่มีพื้นที่ความจุน้อย แน่นอนว่าจะเกิดปัญหา คือ อีเมล์เต็ม ทำให้รับอีเมล์จากผู้ส่งไม่ได้อีกต่อไป หรือจะต้องมาคอยลบข้อความใน Inbox บ่อย ๆ ก็ทำให้เราเกิดความไม่สะดวกในการใช้งานได้  ดังนั้นจึงอยากแนะนำให้ผู้ใช้ตั้งค่า ให้ข้อความเ่ก่า ๆ ของเราถูกลบไปบ้าง เพราะการตั้งค่าแบบ POP ก็เป็นการดึงข้อความจาก Server ลงมาที่เครื่องเราอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเก่า ๆ ไว้ให้เปลืองเนื้อที่ความจุของ Inbox

คลิกขวาที่ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการตั้งค่า เลือก Settings...

เลือก Server Settings ในหัวข้อ Leave messages on server ให้ตั้งค่า For at most 30 days
จากนั้นกด OK

เพียงเท่านี้อีเมล์ใน Inbox ของเราก็จะไม่มีวันเต็มตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น