วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] การฝากไฟล์ไว้บนเว็บเมล์ และการแนบไฟล์เพื่อส่งข้อความ

ผู้ใช้อีเมล์บางราย อาจจะไม่ได้นั่งที่โต๊ะทำงานประจำ หรืออาจมีหลายออฟฟิศ คงไม่สะดวกนักที่จะต้องพกพาไฟล์สำคัญ ๆ ที่บันทึกใส่ Flash drive ไปไหนมาไหน ซึ่งถ้าผู้ใ้ช้งานเกิดทำอุปกรณ์เหล่านี้สูญหาย ข้อมูลก็จะหายไปด้วยเช่นกัน
หรือกรณีที่ต้องส่งไฟล์ที่ใช้บ่อย ๆ ก็สามารถนำไฟล์ดังกล่าวไปฝากไว้ได้ เพื่อความสะดวก เช่น ไฟล์หนังสือรับรองบริษัทฯ ไฟล์แจ้งเลขที่บัญชีบริษัทฯ เป็นต้น

วิธีการ Upload ไฟล์ลงใน Infostore

1. ไปที่เมนู Infostore
2. คลิกที่ New InfoItem
Note: กรอกด้านล่างซ้าย จะเป็นการแสดงพื้นที่สำหรับฝากไฟล์ ซึ่งจะมีความจุที่ 10MB

1.คลิกที่ปุ่ม File
2. เลือก Choose File

เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด จากนั้นคลิกปุ่ม Open

กรอกรายละเอียดที่ Title จากนั้นกดปุ่ม Save 

หากต้องการโน้ตคำอธิบายเพิ่มให้พิมพ์รายละเอียดลงไป แล้วกด OK
หรือถ้าไม่ ให้กด No comment

ไฟล์ดังกล่าวจะถูกอัพโหลดขึ้นบนเว็บเมล์เรียบร้อยแล้ว

วิธีการแนบไฟล์ที่ Upload เพื่อส่งข้อความอีเมล์


ไปที่ New E-mail จากนั้นคลิกที่ Add attachment --> Attach InfoItem

เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ จากนั้นกดปุ่ม OK

ไฟล์ที่เลือกจะถูกแนบลงในข้อความฉบับนี้ ดังภาพ

Note: พื้นที่สำหรับฝากไฟล์ จะมีความจุที่ 10MB เท่านั้น

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ดีที่สุด โดยบริษัท อันดับ 1 ของประเทศไทย 
http://www.technologyland.co.th/email hosting ที่ดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น