Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธีการแชร์นัดหมายให้กับผู้ใช้งานอีเมล์

วิธีการแชร์นัดหมายให้กับผู้ใช้งาน (ในองค์กร/นอกองค์กร)

ตัวอย่างการแชร์นัดหมาย

อีเมล์ของผู้สร้างนัดหมาย: test@dotcodotthemail.com
แชร์นัดหมายไปยัง test2@dotcodothemail.com (ในองค์กรเดียวกัน) และ tland.thailand@gmail.com (นอกองค์กร) 

เมื่อสร้างนัดหมายบนปฏิทินขึ้นมาแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่นัดหมาย
2. กดปุ่ม Edit

เลือก Add participant

1. เลือกอีเมล์ที่ต้องการแชร์นัดหมาย
2.กดปุ่ม Add
3. กดปุ่ม OK

กดปุ่ม Save

มุมมองของนัดหมายที่ถูกแชร์ไปยังอีเมล์ 2 บัญชี ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างนัดหมายไปยังอีเมล์นอกองค์กร


จะมีข้อความนัดหมายเข้ามาในอีเมล์ tland.thailand@gmail.com
หากเจ้าของบัญชีต้องการตอบรับนัดหมาย กด Yes

เมื่อเจ้าของบัญชีกดตอบรับนัดหมาย นัดหมายจะถูกบันทึกลงปฏิทินของผู้ใช้งานนี้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างนัดหมายไปยังอีเมล์ในองค์กร


นัดหมายจะถูกส่งมายังผู้ใช้งาน (test2@dotcodotthemail.com) ทันที
หากเจ้าของบัญชีต้องการตอบรับนัดหมาย ให้กด Accept

นัดหมายจะถูกบันทึกลงในปฏิทินของเจ้าของบัญชีโดยอัตโนมัติ


บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้นำด้านการใช้งานอีเมล์ในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับ 1 ของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น