Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วิธีการใส่ลายเซ็น (Signature) ของ Gmail.com

วิธีการใส่ลายเซ็น หรือท้ายข้อความอีเมล์ ของ Gmail.com

     
ลายเซ็นในอีเมล์ มีหน้าที่บอกชื่อตำแหน่งเพื่อให้ปลายทางรับทราบว่า ใครเป็นผู้ส่ง จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจ เพราะถ้ามีการส่ง อีเมล์ไปหาลูกค้า แล้วมีการทราบชื่อผู้ส่งอย่างชัดเจน แล้วจะทำให้เกิดความสบายใจ เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้ส่งมีตัวตนอยู่จริง 

1.ในหน้าแรก ให้คลิกไปที่ตั้งค่า (ฟันเฟือง) ด้านขวาบน
2. จากนั้นไปที่ Setting 

3. เข้าสู่หน้า Setting เลือกไปที่แถบ General เลื่อนมาด้านล่างสุด จะพบหัวข้อ Signature
4. เลือกไปที่ปุ่ม Signature จากนั้นในแถบพื้นที่สีเหลือง สามารถใส่ลายเซ็นเกี่ยวกับอีเมล์ ตั้งค่าบริษัท การติดต่อกลับ ตามต้องการ

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วิธีการใส่ลายเซ็น (Signature) ของ Hotmail / Outlook.com

วิธีการใส่ลายเซ็น หรือข้อความท้ายอีเมล์1. หน้าแรกคลิกที่  ตั้งค่า รูปเฟือง 
2. เลือกไปที่ Option

3. เลือกมาที่หัวข้อ Writing email
4. เลือกตัวเลือก  Formatting font and signature

5. พิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการโชว์ในลายเซ็น (สามารถเลือก Font สี ลักษณะต่างๆได้)
6. เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก Save

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

Reject Message: Mail delivery failed: returning message to sender

 หากผู้ใช้งาน Email Hosting  ส่งอีเมล์ไปยังปลายทางและได้รับ Error ตีกลับ ให้ทำการติดต่อกับผู้ให้บริการ Email Hosting เพื่อให้ทางผู้ให้บริการดำเนินการตรวจสอบ Error ดังกล่าว  ตัวอย่าง Error มีดังนี้


Subject: Mail delivery failed: returning message to sender

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

a@domain.com

SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<a@domain.com >:
host spam.domain.com [108.58.168.158]: 550 No such user (a@domain.com )

 ------ This is a copy of the message, including all the headers. ------

สาเหตุโดยสรุป: 

จากประโยค "550 No such user (a@domain.com )
หมายถึงไม่ SMTP Server เราไม่สามารถส่ง Email ไปยังปลายทางได้เนื่องจาก Mail Server ปลายทางไม่มี User ที่ชื่อว่า a@domain.com อยู่จริง

ลองให้ผู้ส่งสะกดตัวอักษระของ Email ผู้รับทุกตัวอักษรว่ามีตัวใดพิมพ์ผิดหรือไม่
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

Reject Message: 550 We do not accept message/partial messages here

หากได้รับ Reject Message หลังจากการส่งอีเมล์ควรติดต่อผู้ให้บริการ Email Hosting เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดถึงได้รับ Reject Message ตัวอย่าง  Reject Message ดังนี้

Contents

Before people had a permanent internet connection, sending larger emails was time-consuming and often failed. Therefore older email clients sometimes still break up large emails into separate parts for delivery. This old email feature is not used anymore nowadays, and imposes a severe risk as it makes detection of viruses impossible (as viruses would be split over separate emails before being assembled again by the destination email client). Please ensure to resolve your email client settings not to split up larger emails.


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดจาก ผู้ส่งจาก Domain อื่นไม่สามารถส่งเข้ามายัง Mail Server ของเราได้
เพราะก่อนที่ผู้ส่งดังกล่าวจะมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ มีการส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เวลานานมาก และล้มเหลวบ่อยครั้ง เป็นเหตุให้บางครั้ง Email client แยกไฟล์เป็นส่วน ๆ ก่อนจะส่งไปยังผู้รับ 

จึงทำให้อีเมล์ฉบับดังกล่าวนี้ถูก Mail Server ปลายทาง (ของเรา) คิดว่าอีเมล์ของผู้ส่งดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเป็นไวรัส ระบบจึงต้องมีการป้องกันตัวเอง (เพื่อไม่ให้มีการส่งไวรัสนั้นยังอีเมล์ฉบับดังกล่าวอีก) 

ผู้รับสามารถสอบถามไปยัง ผู้ส่ง (Sender) ต้นทางว่ามีการส่งไฟล์แนบขนาดเท่าใด เข้ามายังอีเมล์ปลายทาง และอาจจะตั้งค่าที่ Email client program ไม่ให้มีการตัดแบ่งไฟล์ขนาดใหญ่ก่อนส่งมายังปลายทางบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

Reject Message: is listed on im-url.rbl.spamrl.com

ได้รับ Reject Message : is listed on im-url.rbl.spamrl.com คืออะไร แก้ไขยังไง ?


Contents:

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
(อีเมล์ที่คุณต้องการส่งนั้น ไม่สามารถส่งได้สำเร็จไปยังผู้รับ (Reciever) ดังนี้)

aaa@domain.com

SMTP error from remote mail server after end of data:
(Mail Server ของผู้ส่ง (Sender) นั้นไม่สามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้รับได้สำเร็จ )


host smtp.antispamcloud.com [46.165.209.5]: 550 An address in this message (at xxx. com) is listed on im-url.rbl.spamrl.com. Please organise removal and retry.

(เนื่องจากใน contents, subject หรือ email ผู้รับนั้นมีบางคำ โดยเฉพาะชื่อโดเมน เช่น xxx.com และเมื่อ Mail Server ที่ทำหน้าที่ส่งจะมีการ Scan ไปยังเนื้อหาอีเมล์หลังจากพบว่ามี Domain เช่น xxx.com Mail Server เราจะทำการไป Lookup ว่ามีประวัติติด Blacklist หรือไม่  ถ้ามีก็จะมี Error กลับมายังผู้ส่ง (Sender) เพราะ Mail Server คิดว่า Sender พยายามจะส่ง Spam หรือ กลัวว่า Sender ส่งไปแล้วจะมีไวรัสโจมตีกลับมา )


การแก้ไขปัญหาโดยสรุป:

 1. ในประโยค "An address in this message (at xxx. com)" ในที่นี้มีคำว่า "xxx.com" ให้ลอง Search ว่าใน Contents นั้นมีคำว่า "xxx.com" อยู่หรือไม่ถ้ามีให้ลองลบออก
 2. ถ้าผู้ส่ง (Sender) ต้องการส่ง Email ไปยังผู้รับ @"xxx.com" จริงๆ ให้ลองเอา "xxx.com" มา Add Whitelist ทั้งของฝั่ง Domain TL, และ ฝั่งของ Domain ลูกค้าด้วย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

Reject Message: Delivery Status Notification (Delay)

Subject: Delivery Status Notification (Delay)
(อีเมล์ที่คุณทำการส่งไป ผู้รับนั้นได้รับล่าช้ามากกว่าเวลาปกติ)

Contents:

This is an automatically generated Delivery Status Notification
(อีเมล์ฉบับนี้ถูกสร้างโดยระบบอัตโนมัติของ Mail Server ปลายทางเพื่อแจ้งเตือน)

THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY.
(โดยอีเมล์ฉบับนี้เป็นแค่การแจ้งเตือนมายังผู้ส่ง (Sender) )

YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.
(โดยคุณไม่ต้องทำอะไร หรือ ไม่ต้องส่งไปยังปลายทางอีกครั้ง)

Delivery to the following recipient has been delayed:
(โดย Email ปลายทางที่มีการส่งไปถึงล่าช้ามีรายชื่อดังนี้)

xxx@domain.com
(รายชื่อ Email ที่ส่งไปแล้วล่าช้า)

Message will be retried for 1 more day(s)
(อีเมล์ที่คุณส่งมีการล่าช้ามากกว่า 1 วัน และผู้รับยังไม่ได้รับ Email ฉบับนี้ )


สาเหตุโดยสรุป: Email ของผู้รับอาจจะเต็ม หรือ Mail Server ปลายทางนั้นมีปัญหาทางเทคนิค วิธีการแก้ไขอาจจะลองส่ง Email เข้าไปปลายทางอีกครั้ง หรือ แจ้งผู้รับว่า Mail Server ปลายทางนั้นมีปัญหาหรือไม่ 


โดยปกติ Mail Server ต้นทางของ บริษัทฯ จะมีการย้ำการส่งโดยมีความถี่ตามบทความด้านล่าง ถ้า Mail Server เราได้พยายามส่งเกิน 4 วัน แล้วยังส่งไม่ได้ ก็จะมี Reject Message แจ้งมายังผู้ส่ง (Sender) อีกครั้ง

http://emailserverhosting.maildee.com/2014/07/frequency-outgoing-server.htmlบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

Reject Message: Server error: '550 "Unknown User"

ตัวอย่างลักษณะ  Reject Message : Server error : '550 "Unknown User"  สาเหตุเกิดจากอะไรและควรแก้ไขอย่างไร
Subject: Undeliverable: xxxxxx
Contents:

Your message did not reach some or all of the intended recipients.
(Email ที่คุณส่งไปหาทั้งหมดนั้นมีบางคนนั้นไม่ได้รับ)


The following recipient(s) cannot be reached:
(Email ที่คุณส่งไม่สามารถส่งไปยังผู้รับบางคนดังนี้)

'xxx@domain' on 28/10/2557 12:44

Server error: '550 "Unknown User"'
(รหัส Error 550 "ไม่มี Email นี้อยู่ใน Server")

โดยสาเหตุส่วนใหญ่ Sender มักพิมพ์ Email ของผู้รับผิดโดยให้สังเกตุทุกตัวอักษรอาจจะมีบางตัวอักษรผิด

บทความที่เกี่ยวข้อง
รวม Keyword ในข้อความตีกลับ ที่แจ้งว่าอีเมล์ที่ส่งออกนั้น ไม่มีอยู่จริง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud] การเพิ่มบัญชีอีเมล์บน Windows Live Mail

การเพิ่มบัญชีอีเมล์บน Windows Live Mail

เมื่อเปิดโปรแกรม Windows Live Mail ขึ้นมาแล้ว ในหน้านี้จะเป็นเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ในการติดตั้งใช้งาน
ให้ทำการคลิกที่ ยอมรับ เพื่อทำการตั้งค่า ขั้นตอนต่อไป

ใส่ชื่อบัญชี อีเมล์แอดเดรส ; รหัสผ่าน ; ชื่อที่ต้องการใส่แสดงในการติดต่อ จากนั้นคลิก ถัดไป

พิมพ์รายละเอียดของบัญชีอีเมล์ Incoming mail server: pop.(ชื่อโดเมน).com Port 110Outgoing mail server: smtp.(ชื่อโดเมน).com Port 587, 25จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป เสร็จสิ้นการเพิ่มบัญชีอีเมล์บน Windows live Mail

การตั้งค่าให้อีเมล์ลบออกจาก Sever ทุก 30 วัน


หน้าแรก >บัญชี>คุณสมบัติ ไปที่แถบ ขั้นสูง (Advanced)
ด้านล่างสุดในหัวข้อ "การนำส่ง" 
ติ๊ก ลบออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังจาก 30 วัน 
คลิก OK

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วิธี Add gmail account บนโปรแกรม Windows Live Mail

วิธีตั้งค่าบัญชีอีเมล์ @gmail.com (Google Apps) บนโปรแกรม Windows Live Mail

ในหน้าแรกไปที่ แถบเมนู บัญชี > @อีเมล์
จากนั้นใส่ อีเมล์แอดเดรส : รหัสผ่าน : ชื่อที่แสดง จากนั้นคลิกที่ ถัดไป

อีเมล์จะถูกเพิ่มเข้าสู่โปรแกรม เป็นการเพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

โปรแกรมจะทำการดาวน์โหลดข้อมูล ต่าง ๆ จาก Server มาสู่โปรแกรม Windows Live Mail
เมื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลสำเร็จแล้ว สามารถเข้าใช้อีเมล์ได้ปกติบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม IncrediMail

IncrediMail คือ อะไร?

IncrediMail


IncrediMail เป็นโปรแกรมรับส่งอีเมล์ที่จัดว่ามี  UI ที่ดูสวยงาม มีการแจ้งเตือนแบบแปลกใหม่ ลักษณะการใช้งานการแจ้งเตือนมีให้เลือก มี Animation เก๋ๆ ในการส่งเมล์ มีการใส่ Effect Sound ต่างๆ และ Animation ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ออกแบบมาแตกต่างกับ E-mail client ตัวอื่นๆ มาก

โปรแกรมนี้เป็น Freeware Software ด้วย ใช้งานง่าย สามารถเปลี่ยนแปลง Background ให้กับอีเมล์ตามลักษณะที่เราชอบ การใช้งานในแต่ละรูปแบบ การลบเมล์ หรือ เปิดหน้าเมล์ ก็จะมี เอฟเฟค เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนเอฟเฟคได้ตามที่เราต้องการ

How to download IncrediMail?

ดาวน์โหลดที่นี่ http://www.incredimail.com/english/download/

download incredimail free

วิธีติดตั้งโปรแกรม IncrediMail?

1. คลิกไฟล์ติดตั้งที่ทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 


2. ยอมรับข้อเสนอในการใช้งานและการละเมิดลิขสิทธิ์ คลิก Agree & Install3. รอจนกว่าการติดตั้งสำเร็จ4. เมื่อโปรแกรมติดตั้งถึง Step สุดท้ายแล้ว จะขึ้นหน้า Installation complete จากนั้นคลิก Finish
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ก๊อปเกรด A " ระวังเว็บ Gmail ปลอม " !

เว็บ Gmail ปลอม !

 • Hacker อาจจะมีการส่ง  Link ในลักษณะที่มีเนื้อหา แจ้งว่า Gmail ต้องการให้คุณเปลี่ยน Password ด่วน และ มี Link ไปยังเว็บ Gmail ปลอมที่มีหน้าตาคล้ายกับเว็บ Gmail จริงมากๆ โดยการ Hack ลักษณะนี้เรียกว่า "phinging mail"


วิธีป้องกันตัวเอง

 • ในเมื่อเว็บปลอม กับ เว็บจริง URL,หน้าตา แทบจะเหมือนกัน แม้แต่ผู้เขียนเห็นยังรู้สึกว่ามัน "เนียนมาก"

 • ดังนั้นหากคุณจะเช็คอีเมล์ให้ทำการลบ URL  และทำการ พิมพ์ URL ใหม่เป็น "gmail.com" ทุกครั้ง ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และ ไม่ตกเป็นเหยื่อของ Gmail ปลอม


บทความโดย

" Hotmail ปลอม! " ห้าม Login เด็ดขาด
สังเกตุ URL ให้ดีก่อนทุกครั้ง

 1. ก่อนที่จะ Login ให้ทำการตรวจเช็คในช่อง URL ก่อนว่าเป็นเว็บของ Hotmail จริงๆ หรือไม่ โดยเว็บ Hotmail ของจริงต้องไม่มีชื่ออื่นแอบแฝง เช่น "hotmail.bsx.com" เพราะเว็บเหล่านี้เป็นเว็บปลอมทั้งหมด
 2. เว็บ Hotmail ของแท้มีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นคือ "www.hotmail.com" โดยทุกตัวอักษรต้องเรียงตามนี้เท่านั้น

ถ้า Login ผิดเว็บ = โดน Hack ทันที

 • หากคุณนำ Username และ Password ไปกรอกในเว็บ Hotmail ปลอม, Hacker ก็จะนำ Username และ Password ที่คุณกรอก ไป Login ในเว็บ hotmail ของจริง หลังจากนั้นเค้าก็จะ Hack Email คุณได้
 • บางที Hacker ก็จะนำ Username, Password ชุดนี้ ลองไป Login ในเว็บอื่นๆ เช่น Facebook, Email อื่นๆ ด้วย ซึ่งการ Hack ในลักษณะนี้เรียกว่า "phinging mail"

อย่าหลงเชื่อว่า Hotmail ให้เปลี่ยน Password

 • ในช่วงหลังๆ Hacker มักจะส่ง Email โดยหัวและเนื้อความในเมล์แจ้งว่าให้รีบทำการเปลี่ยน Password โดยเร่งด่วน และ มี Link ให้คลิก, คุณอย่างหลงเชื่อ และ ต้องตรวจสอบ URL ก่อนว่าเป็น Hotmail จริงหรือไม่ ด้วยวิธีตรวจสอบข้างต้น


บทความโดย
ผู้ให้บริการระบบ Email Hosting สำหรับธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Hacker ไม่มีอะไรมาก ก็แค่อยากได้ "เงิน" ของคุณ
ทุกคนต้อง ใช้เงินกินข้าว ?

ตราบใดก็ตามที่ทุกๆคนบนโลกใบนี้ต้องใช้เงินในการซื้อปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต จึงเป็นเรื่องไม่แปลกที่ทุกคนก็ต้องการมีเงินมากขึ้นเรื่อยๆ  แต่จะอันตรายแค่ไหนหากบุคคลนั้นใช้ความสามารถระดับสูงในทางที่ผิด บนความเดือดร้อนของคนทั่วโลก อย่างเช่นอาชีพ Hacker เป็นต้น

ไม่ใช่เรื่อง "ไกลตัว"

ทุกๆคน ตั้งแต่ พนักงานกินเงินเดือน ไปจนถึงคนที่ทำธุรกิจ ต่างก็มีข้อมูลที่เป็นความลับหมุนเวียนอยู่ในคอมพิวเตอร์, email ซึ่งหลายๆคน ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เราเก็บอยู่มันปลอดภัยแค่ไหน

Hacker ชอบข้อมูลที่มีความลับ เพราะ มันคือ "เงิน"

Hacker ส่วนใหญ่มักมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และ ระบบเครือข่าย ในระดับสูง และ สูงมาก จนคนปกติแทบไม่รู้เลยว่ามีใคร Hack ข้อมูลเราอยู่ โดย Hacker มักจะมุ่นเน้นไปยังข้อมูลที่มีผลประโยชน์ของคุณ และ นำข้อมูลที่ Hack ได้ ไปขาย หรือ นำไปปลอมแปลงเลขที่บัญชีปลอม ของบริษัทคุณ เพื่อหลอกให้ลูกค้าโอนเงินให้ Hacker แทน เป็นต้น  


คุณสามารถเริ่มต้นใส่ใจต่อข้อมูลของคุณได้โดยวิธีดังนี้

 1. ตั้ง Password คอมพิวเตอร์ของคุณ 
 2. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus และทำการ Scan เสมอ
 3. ไม่เปิดอ่าน Email ที่ไม่มั่นใจในแหล่งที่มา 
 4. หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ควรมี Firewall กันอีกชั้นหนึ่ง
 5. ไม่ใช้งานระบบที่มีความสำคัญ เช่น Internet Blanking, Credit card, Email ในคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น ร้านเกมส์ เป็นต้น

บทความโดย
TL-Lab บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด, ผู้นำระบบ Email Hosting

ตัวอย่าง Facebook ปลอม พร้อม Hack แบบ Phishing URL

ตัวอย่าง Website: Facebook ปลอม

ก่อนกรอก Username และ Password ?

คุณรู้หรือไม่ว่า การกรอก Username และ Password เพื่อเข้าระบบใดระบบหนึ่งมีความเสี่ยงเสมอ และ นี่ก็ คือ ภัยร้ายล่าสุดเนียน ที่ Hacker ทำ Website Facebook ปลอมขึ้นมา หากคุณไปกรอก Username และ Password เมื่อไหร่, Hacker ก็รู้ Account Facebook คุณทันที


ดารา นักธุรกิจ ก็โดน Hack ด้วยวิธีง่ายๆ แบบนี้

การทำงานของ Hacker ที่จ้องจะ Hack Facebook คุณจะมีกระบวนการทำงานดังนี้

 1. Hacker จะส่ง Facebook ที่เป็น Website ปลอม ไปยัง Email หรือ SMS ของคุณ และ ทำเป็นแจ้งเตือนว่าคุณต้องทำการเปลี่ยน Password และมี Link ให้คุณกดเข้าไปยัง Web ปลอม
 2. เมื่อคุณคลิกไปที่ Link หน้าเว็บไซต์ จะมีหน้าตาคล้ายกับเว็บ Facebook จริงมาก จนคุณแยกไปออก ซึ่ง ส่งผลให้คุณกรอก Username และ Password ของ Facebook ลงไปในที่สุด
 3. Hacker ก็จะนำ Username และ Password ไป Login ในเว็บ Facebook จริง เพื่อหาข้อมูล หรือ เอารูปภาพส่วนตัวที่คุณไม่อยากเผยแผ่ให้ใครเห็น "นำมาแบล็คเมล์" หรือ "เรียกค่าไถ่เป็นเงินจากคุณ" หรือ เอาไฟเผยแผ่จนทำให้คุณเกิดความเสียหายในที่สุด
 4. บางครั้ง Hacker ก็ไม่ได้ต้องการ Hack Facebook ของคุณ แต่ ต้องการทราบ Password ของ Facebook ของคุณเพื่อใช้ Password ที่คุณกรอก ลองนำมา Hack Email หรือ Account อื่นๆ ของคุณต่อไป

บทความโดย
TL-LAB บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด, ผู้ให้บริการ ระบบ Email Hosting สำหรับธุรกิจ

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

[MAC OS] วิธีการใส่ลายเซ็นที่มีรูปภาพของโปรแกรม Mail App บนเครื่อง Mac


วิธีการเพื่มลายเซ็นแบบรูปภาพ โดยใช้งานผ่าน Mail App วิธีการมีดังนี้


ให้ทำการสร้างอีเมล์ขึ้นมา1 ฉบับ จาก Mail APP และทำตามรูปด้านล่าง

คลิก Signatures
เลือก Edit Signatures


1. เลือกอีเมล์ที่ต้องการให้มีลายเซ็น
2. จากนั้นคลิกเครื่องหมาย " + "    
3. ตั้งชื่อ ลายเซ็น                            
4 ใส่รายละเอียดของลายเซ็น            

จากนั้นให้เลือกรูปที่ต้องการ ลากลงในช่อง ตามภาพ

วิธีการเพิ่มลิงค์บนรูปภาพ


จากนั้นให้เลือกข้อความที่ต้องการให้เป็นลิ้งค์ คลิกขวา Link > Add Link


ใส่ URL ที่ต้องการลงไป

จากนั้นปิดหน้าต่าง

ให้กด Wirte ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

ลายเซ็นจะปรากฏขึ้นมาดังรูป

การใส่ลายเซ็นที่มีรูปภาพ หรือลิงค์นั้น อาจจะมีผลให้ Mail Server ปลายทางบางตัว ปฏิเสธข้อความของเราได้ เพราะการใส่ลิงค์ หรือรูปภาพนั้น Mail server บางตัวอาจจะมองว่าข้อความเราเข้าข่ายการส่ง Spam mail ได้

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การ Hack ข้อมูล ในระดับองค์กร และ ธุรกิจบริษัทเล็ก-ใหญ่ มีโอกาส "โดนจัดเต็ม"

เราเขียนบทความนี้ขึ้นอย่างตั้งใจ และ มิได้หวังสิ่งใดๆ นอกจากให้คนไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจตั้งแต่ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ในระดับ มหาชน ให้ตระหนักถึงภัยคุกคามของการควบคุมข้อมูล Digital ภายในองค์กรให้มีความปลอดภัย ก่อนที่จะเกิดความเสียหายอย่างที่คุณคาดไม่ถึง


ทำไมคนไทย ถึงมีโอกาส "โดนจัดเต็ม"

 • จากข้อมูลทางสถิติคนไทยมีอัตราการขยายตัวของสัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา  แต่ในทางกลับกันเราต้องยอมรับว่าคนไทยยังไม่สามารถปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงที ไม่ได้เข้าใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ว่าสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ร้ายแรงได้อย่างมหาศาล
 • โปรแกรมที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดคำสั่งต่างๆ ล้วนเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อมี POP UP อะไรขึ้นมาก็กด OK หรือ Yes หมด ถึงบางครั้งมันมีความหมายว่า "ฉันอนุญาติให้ไวรัสตัวนี้ทำงานทันที" เป็นต้น
 • มั่นใจในโปรแกรม Antivirus อย่างผิดๆ จากการศึกษาและการวิจัยของหน่วยงานด้านความปลอดภัยทั่วโลก มีข้อมูลสนับสนุนมากมายว่าโปรแกรม Antivirus ที่มีชื่อเสียงในท้องตลาด หรือ เป็นที่รู้จักกัน ไม่สามารถดักจับไวรัสประเภท Malware, Spyware ได้เลย แถมยังไม่มีอะไรมาแจ้งเตือน เป็นต้น
 • ไม่ใส่ใจ, ผู้ประกอบการที่พึ่งเริ่มธุรกิจจำนวนมากมักให้ความสนใจกับ การสั่งซื้อของลูกค้า เมื่อมี Email จากลูกค้าเพื่อทำการสั่งซื้อ, ผู้ประกอบจำนวนมากมักรีบเปิดไฟล์แนบ โดยที่ไม่ได้ดูว่า Email ฉบับดังกล่าวส่งมาจากลูกค้าจริงๆ หรือไม่ จนทำให้ไวรัสที่แนบมากับอีเมล์ นั้นทำงานทันทีเมื่อคุณคลิกเปิดไฟล์

ในตอนต่อไปเราจะแนะนำวิธีป้องกันภัยจากภัยคุกคามของ Hacker อย่างละเอียดต่อไป โดยผู้เขียนจะพยายามหลีกเลี่ยงคำศัพท์ทางเทคนิค และ ให้ง่ายที่สุดต่อการทำความเข้าใจ


บทความโดย5 วิธี ป้องกันการโดน Hack "บัตรเครดิต"


คุณมั่นใจได้อย่างไร ?

ยุคนี้เป็นยุคของการใช้บัตรเครดิตซื้อของ Online ผ่านเว็บไซต์ เช่น ตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก โรงแรม, ค่าบริการต่างๆในและต่างประเทศ พอถึงปลายเดือนหรือรอบบิลของบัตรเครดิตก็จะมีใบแจ้งหนี้ ติดแสตมป์อย่างดีส่งตรงถึงหน้าบ้านเพื่อให้คุณเอาเงินไปจ่าย แล้ว คุณรู้ได้อย่างไรว่ามันปลอดภัยจริงๆ


5 เคล็ดลับ ก่อน ที่จะตกเป็นเหยื่อ !

 1. อย่าพิมพ์ข้อมูลบัตรเครดิต แล้ว Save เป็น File ลงเครื่องเด็ดขาด, มีคนจำนวนมากถึงมากที่สุด มักพิมพ์ข้อมูลของบัตรเครดิตลงโปรแกรม Word, Notepad แล้ว Save File นั้นลงเครื่อง เพื่อกันลืม วิธีนี้เป็นวิธีที่ Hacker สามารถ Hack ข้อมูลได้ง่ายสุด อย่าว่าแต่ Hacker เลย แค่ลูกมาแอบเห็นเอาไปซื้อของบนเว็บได้แล้ว

 2. อย่าใช้งานบัตรเครดิตในร้าน Internet Cafe, คอมพิวเตอร์สาธารณะจำนวนมากมี ไวรัสสอดแนม (Spyware) ฝังอยู่ และคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าข้อมูลบัตรเครดิตที่คุณพิมพ์เข้าไปนั้นจะถูก เจ้าของร้านหรือ Hacker เอาไปใช้งานอีกหรือเปล่า

 3. ใช้ผ่านเว็บ https เท่านั้น, การจ่ายเงินอะไรบนเว็บ เว็บเหล่านั้นต้องมี https เท่านั้น หากไม่มีคุณต้องยอมรับความเสี่ยงทันที  70% ว่าข้อมูลของบัตรเครดิตนั้นอาจจะโดน Hack

 4. ซื้อของกับเว็บที่มีความน่าเชื่อถือ,  เว็บไซต์ของบริษัทที่มีชื่อเสียงต่างๆ มักจะมีการเข้ารหัส เพื่อป้องกันการโดน Hack ไว้อย่างละเอียด และ ไม่แอบเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณเอาไว้, แต่หากเป็นเว็บที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเค้าอาจจะเอาข้อมูลบัตรเครดิตคุณไปใช้อีก

 5. มันไม่ฮา,  มีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าไม่มีอะไรปลอดภัยเมื่อใช้งานบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ จึงตั้งวงเงินของบัตรไว้ต่ำๆ เพราะอย่างมากก็โดน Hack เงินไปไม่เกินวงเงินที่ใช้เท่านั้น แต่คุณทราบหรือไม่ว่า Hacker จำนวนมาก เอาข้อมูลบัตรเครดิตไปของคุณไปซื้อสินค้าและทำเรื่องที่ผิดกฏหมาย และ เมื่อเกิดเรื่องตำรวจก็จะเรียกคุณไปสอบสวนในฐานะผู้ต้องสงสัยคนแรกๆ เลยด้วยซ้ำ


บทความโดย
ศูนย์ความปลอดภัยของข้อมูล - บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วิธีเตรียมไฟล์ csv เพื่อ import Address book

หากผู้ใช้ Email Hosting ต้องการจะ Import Address book ลงใน Webmail  จำเป็นต้องเตรียมไฟล์ .CSV ไว้ก่อน ซึ่งวิธีการเตรียมดังนี้

1. ไปโหลดไฟล์ .CSV ที่ ลิ้งค์ก่อนเป็นอันดับแรก http://trac.roundcube.net/attachment/ticket/1489462/example.csv

กดดาวน์ไฟล์ที่ Original Format


เปิดไฟล์ .CSV ที่โหลดขึ้นมา

ช่อง B ให้ใส่ชื่อ      
ช่อง D ให้ใส่นามสกุล

จากนั้นเลื่อนมาที่ช่อง AU ให้ใส่ Email Address ลงไป

จากนั้นคลิกปุ่ม FILE

ให้ทำการ Save As ให้ทำการ Save ไว้ที่ Destkopดังรูป

กด Save

หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้กด Yes 

คลิกขวา  Open with > Notepad

คลิก File > Save As

จากนั้นให้คลิก Encoding > UTF-8 กด Save

กด Yes  เสร็จวิธีการเตรียมไฟล์ .CSVวิธีการ Import Address book บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider


วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Hacker เรื่องใกล้ตัว ด้วยการ Hack ผ่าน USB Flash Drive
ไม่ใช่มีอยู่แค่ในหนัง แต่เป็นเรื่องจริง !

หลายๆคนคงเคยเห็นภาพยนต์ของต่างประเทศ หรือ แม้แต่ของคนไทยด้วยกัน จะมีฉาก โดยการส่งคนและนำอุปกรณ์ประเภท Flash Drive ไปเสียบยังเครื่องเป้าหมายและ Hack ข้อมูลของเครื่องเป้าหมายออกมา ซึ่งวิธีดังกล่าวไม่ใช่เรื่องทีซับซ้อนหรือดูเว่อร์อะไรเลย

ยุคนี้ใครๆ ก็เป็น Hacker ได้ 

คุณรู้หรือไม่ว่าคนธรรมดาที่พอรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ก็สามารถไป Download โปรแกรม Hack เหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ต่างประเทศ

มันทำงานอย่างไร

 • Hacker (โดยเฉพาะคนที่เป็นโจทย์ของคุณ) จะนำอุปกรณ์ Flash Drive ที่ฝังโปรแกรม Hack มาเรียบร้อย มาเสียบยัง Notebook, หรือ คอมพิวเตอร์ ในช่อง USB
 • หลังจากนั้น Virus จะวิ่งไปหา File ที่เป็น Username และ Password ทั้งหมดที่คุณเคยกรอกผ่าน web browser ซึ่งไฟล์เหล่านั้นในภาษาทางเทคนิคเรียกว่า "cookie"
 • มันอันตรายมากเนื่องจาก Virus ประเภทนี้จะผ่านการตรวจจับจากโปรแกรม Antivirus หรือ พูดง่ายๆ คือ โปรแกรม Antivirus มันไม่เตือนหรือรู้เรื่องอะไรเลย
 • หลังจากนั้นเพียง 2-3 วินาที Virus จะดูดข้อมูล Username และ Password ลง Flash Drive และ Hacker ก็เพียงแค่ดึง Flash Drive ของคุณ 
 • Hacker จะนำ Username และ Password เช่น Facebook หรือ Username และ Password ของ Email คุณไปทำการ Login และ เค้าก็จะได้ข้อมูลทุกอย่างไปโดยทันที


เพื่อนอายุ 23 ปี เคยทำโชว์ให้ดู

เพื่อนของผู้เขียนซึ่งเป็นคนไทยและเรียนอยู่ในระดับยังไม่จบ ป.ตรี เลยด้วยซ้ำ เคยโชว์วิธีการนี้ต่อหน้าต่อตาว่ามันเป็นเรื่องจริง และ มีข้อมูลสนับสนุนของต่างประเทศมากมายเกี่ยวกับความเสี่ยงของช่องโหว่นี้ ซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนมากเป็นเหยื่อของการ Hack ข้อมูล

VDO ที่เกี่ยวข้อง

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

[MD] วิธีการตั้งค่า Email (อีเมล์) บริษัท ชื่อตัวเอง บน iPhone, iPad (iOS 7 up)

MailDee.com ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email for business) ราคาถูก คุณภาพสูงสุด สำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Link ด้านล่าง

หากพูดถึงการทำงานในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจ อีเมล์ (Email) ล้วนเข้ามามีส่วนสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นการเลือกใช้บริการ Email Server/Email Hosting ควรเลือกใช้ระบบที่สามารถตั้ง @ข้างหลัง เป็นชื่อบริษัทของตนเองได้ เช่น name@yourcompany.com เพื่อความน่าเชื่อถือในการติดต่อกับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะลูกค้า  มากกว่านั้นระบบ Email Server ควรมีความเสถียร รวดเร็ว และสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ สื่อสาร เช่น Smart Phone iphone, ipad และ tablet เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อ

ลองมาดูวิธีการติดตั้ง Email องค์กรบน iPhone การตั้งค่าใน iPad มีลักษณะคล้ายกัน (ในกรณีที่ใช้บริการ MailDee.com)ไปที่ Settings

เลือก Mail, Contacts, Calendars


เลือก Add Account

เลือก Other

เลือก Add Mail Account

ใส่รายละเอียดในช่อง คือ ชื่อ, ชื่อบัญชีอีเมล์, รหัสผ่านอีเมล์, คำอธิบาย
ตามลำดับ

เลือก Account Type: IMAP

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในช่อง ดังนี้

Incoming Mail Server:
Hostname: imap.(ชื่อโดเมน).com
Username: ชื่อบัญชีอีเมล์
Password: รหัสผ่านอีเมล์

Outgoing Mail Server:
Hostname: smtp.(ชื่อโดเมน).com
Username: ชื่อบัญชีอีเมล์
Password: รหัสผ่านอีเมล์

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้เลือก Nextรอการ Verify จาก Server
เมื่อเพิ่มบัญชีสำเร็จ จะมีหน้าต่างแทรกขึ้นมา แจ้งว่า Cannot Verify Server Identity
ให้กด Continue

จากนั้นกดบันทึก (Save)


MailDee.com ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email for business) ราคาถูก คุณภาพสูงสุด