Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[MS Outlook] วิธีเปลี่ยน Format ของ Text เป็น HTML หรือ Plain Text

การเลือกใช้รูปแบบการรับส่งอีเมล์ สามารถกำหนดได้ในการตั้งค่าเกี่ยวกับการรับ บางทีเราสามารถรับข้อความได้แค่เฉพาะเป็นตัวอักษรหรือข้อความอย่างเดียว ไม่สามารถรับได้รูปแบบอื่น เช่น ลักษณะพิเศษของ Font ที่ส่งมาเช่น ตัวหน้า ตัวเอียง หรือ รูปภาพ ได้ ซึ่งลักษณะนี้จะเรียกว่าการรับจดหมายแบบ Plain Text

แต่ในรูปแบบที่นิยมที่สุดคือ แบบ HTML (Hyper Text Markup Language) เพราะสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ทั้งรูปภาพและข้อความแบบต่าง ๆ ได้ โดยปกติส่วนใหญ่แล้วอีเมล์ที่ใช้ก็จะตั้งค่าเป็นในรูปแบบของ HTML

วิธีเปลี่ยน Format ของ Text เป็น HTML หรือ Plain Text บน Microsoft Outlook


                         1. หน้าแรก Outlook ไปที่เมนู File
    2. เลือกมาที่ Option

ในหน้าต่าง Outlook Option เลือกมาที่หัวข้อ Compose messages 
ในการเขียน อีเมล์ให้เลือกเป็นรูปแบบ HTML

หัวข้อ Message format การปรับแต่ง ข้อความ เมื่อมีการส่งข้อความไปยังผู้รับ กำหนดให้ เป็นในรูปแบบ
ของ HTML Convert to HTML format เพื่อผู้รับสามารถเปิดอ่าน เห็นรูปแบบเดียวกับที่เราได้ส่งข้อความไป

ในทางกลับกัน User ก็สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในส่วนนี้ให้เป็น Plain Text ได้ หากว่า User ไม่ต้องการรับข้อมูลที่เป็น HTML


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น