Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Plain text และ HTML คือ อะไร ต่างกันอย่างไร ?Plain Text คือ อะไร ?

คือ ตัวอักษร Original ที่ไม่มีการปรับแต่ง หรือ เติมแต่ง Code เข้าไปเพิ่มเติม

HTML คือ อะไร ?

คือ ตัวอักษรที่มีการใส่ Code HTML เช่น
ต้องการทำให้คำว่า 'Hello' แสดงเป็นอักษรตัวหนา ก็จะใส่ Code ลักษณะนี้ <b>hello</b>
หรือต้องการทำให้คำว่า 'Hello' แสดงเป็นอักษรสีแดง ก็ใส่ Code ลักษณะนี้ <font color='red'>hello</font> เป็นต้น

ตัวอย่าง และ ความแตกต่าง

  • จากภาพบรรทัดแรก จะเห็นตัวอักษรคำว่า Hello ซึ่งตัวอักษรตัวนี้ไม่มีการใส่ Code อะไรเพิ่มเติมเข้าไป
  • บรรทัดที่สอง จะเห็นตัวอักษรคำว่า <b>Hello</b> ซึ่งคำสั่ง <b></b> ใน HTML แปลว่าทำให้เป็นตัวหนา  เวลาคุณเปิดอ่าน Email หรือเว็บไซต์ ผู้ที่อ่านก็จะเห็นเป็น Hello เพราะตัวโปรแกรม Web Browser หรือ Outlook นั้นได้ทำการประมวลผลออกมาให้แล้ว

ปัญหาที่พบได้บ่อยของ HTML

  • บางครั้งหากคุณทำการเช็คอีเมล์บนมือถือ หรือ Email Client เช่น Outlook, Thunderbird มันอาจจะประมวลผลผิดพลาด หรือ ไม่ประมวลผลเลยก็จะแสดงตัวอักษร <b>Hello</b> ออกมาดื้อๆ แทนที่จะแสดงเป็น Hello (ตัวหนา) เป็นต้น 


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบ Mail Hosting อันดับ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น