Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตั้งค่าอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตั้งค่าอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

[Admin MD] วิธีการตั้งค่า Auto responders (อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ)การตั้ง Auto responders ก็มีประโยชน์ในการแจ้งเตือนผู้รับว่าขณะนี้เราได้รับอีเมล์แล้ว, เราไม่อยู่ออฟฟิศในขณะนี้ เป็นต้น

วิธีการตั้งค่า Auto responders

ขั้นแรก ให้ Admin ทำการ Log in เข้าไปที่หน้าจัดการอีเมล์จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

คลิกที่ Manage Email

เลือก Manage Users / Accounts

คลิกที่ User ที่ต้องการตั้งอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ

จะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมา ให้เลือกในส่วนของ Auto Responder: On
และใส่ Messages ที่ต้องการตอบรับไปยังผู้รับอัตโนมัติ
จากนั้นกด Save Changes

บทความที่เกี่ยวข้อง


วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Admin] วิธีการตั้งค่า Autoresponders (อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ)

วิธีการตั้งค่า Autoresponders (อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ)
อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ คือ อีเมล์ที่ใช้ในการตอบกลับหากผู้ใช้งานลาหยุด หรือหยุดตามเทศกาล ซึ่งถ้าหากมีการส่งอีเมล์มาหาผู้ใช้ ก็จะมีอีเมล์ตอบกลับทันทีว่า"ชั้นลาหยุดเนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาล" ขึ้นกับการตั้งค่าข้อความด้วย หากต้องการตั้งค่าให้อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ เนื่องจาก Gmail Hotmail หรือ Yahoo แล้ว
ระบบอีเมล์โฮสติ้งก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ผู้ใช้งานต้องเข้ามีหน้า Direct Admin ถึงจะสามารถเข้าไปตั้งค่าดังกล่าวได้ และวิธีการตั้งอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติมี ดังนี้

1. Log in ไปที่หน้า Admin ของ Direct Admin จากนั้นไปที่หัวข้อ Autoresponders
คลิกที่  Autoresponders

เลือกที่หัวข้อ  Create New Autoresponder

1. ที่ช่อง Responder Address: ให้ใส่ Username ที่ต้องการตั้งค่า
2. Responder Message: ให้ใส่ข้อความที่ต้องการให้ตอบรับอัตโนมัติไปยังผู้ส่ง
3. (ถ้าเลือก) Send a CC to: ให้ใส่อีเมล์ที่ต้องการให้ CC: ข้อความที่ส่งมาไปยังผู้อื่น
เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Create เป็นอันเสร็จสิ้น


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธีตั้ง Auto-responder หรืออีเมล์ตอบรับอัตโนมัติบนหน้าเว็บเมล์

เมื่อเราอยากจะลาพักร้อน แต่ว่ากลัวทำให้งานของบริษัทฯ เสียหาย จำเป็นต้องให้ลูกค้าของเรารู้ว่า เราได้รับข้อมูลของเขาแล้ว แต่ว่าจะตอบกลับเมื่อเรากลับมาทำงานอีกครั้ง ผู้เขียนจะแนะนำวิธีการตั้งค่า Auto-responder จากหน้าเว็บเมล์ ดังภาพนี้

เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้คลิกไปที่เมนู Configuration --> Email --> Vacation Notice
และตั้งค่าช่วงเวลาที่ให้ระบบเริ่มส่งอีเมล์ตอบรับ และข้อความตอบรับของเรา