Cloud Email Hosting ที่ดีที่สุด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ auto-responder แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ auto-responder แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Admin] วิธีการตั้งค่า Autoresponders (อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ)

วิธีการตั้งค่า Autoresponders (อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ)
อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ คือ อีเมล์ที่ใช้ในการตอบกลับหากผู้ใช้งานลาหยุด หรือหยุดตามเทศกาล ซึ่งถ้าหากมีการส่งอีเมล์มาหาผู้ใช้ ก็จะมีอีเมล์ตอบกลับทันทีว่า"ชั้นลาหยุดเนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาล" ขึ้นกับการตั้งค่าข้อความด้วย หากต้องการตั้งค่าให้อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ เนื่องจาก Gmail Hotmail หรือ Yahoo แล้ว
ระบบอีเมล์โฮสติ้งก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ผู้ใช้งานต้องเข้ามีหน้า Direct Admin ถึงจะสามารถเข้าไปตั้งค่าดังกล่าวได้ และวิธีการตั้งอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติมี ดังนี้

1. Log in ไปที่หน้า Admin ของ Direct Admin จากนั้นไปที่หัวข้อ Autoresponders
คลิกที่  Autoresponders

เลือกที่หัวข้อ  Create New Autoresponder

1. ที่ช่อง Responder Address: ให้ใส่ Username ที่ต้องการตั้งค่า
2. Responder Message: ให้ใส่ข้อความที่ต้องการให้ตอบรับอัตโนมัติไปยังผู้ส่ง
3. (ถ้าเลือก) Send a CC to: ให้ใส่อีเมล์ที่ต้องการให้ CC: ข้อความที่ส่งมาไปยังผู้อื่น
เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Create เป็นอันเสร็จสิ้น


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

[OX-P] ประโยชน์ของ Auto-responder หรืออีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ และวิธีการตั้งค่าบนเว็บเมล์

ประโยชน์ของ Auto-responder หรืออีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ และวิธีการตั้งค่าบนเว็บเมล์

ประโยชน์ที่จากการตั้ง Auto-responder คือ กรณีที่คุณได้รับอีเมล์จากผู้ติดต่อ แต่อยู่ในช่วงที่คุณกำลังลาพักร้อน หรือ ไม่สามารถตอบกลับได้ในช่วงเวลาหนึ่ง Auto-responder จะทำหน้าที่ส่งอีเมล์กลับไปยังผู้ที่ติดต่อเข้ามา โดยเนื้อหาคุณสามารถกำหนดเองได้ และ ยังสามารถกำหนด วันที่ที่จะให้ระบบมีการ ตอบกลับอัตโนมัติได้อีกด้วย

วิธีการตั้งค่าบนเว็บเมล์
1. เข้าไปหน้าตั้งค่าในส่วนของเว็บเมล์
2. เลือกหัวข้อการตั้งค่า Vacation Notice
3. ใส่หัวข้อรายละเอียดให้ชัดเจน

ในส่วนของเว็บเมล์ จะไม่มีเมนู Auto-responder แต่จะใช้คำว่า 'Vacation Notic

4. ติ๊กเพื่อเปิดใช้งาน อีเมล์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้
5. สามารถกำหนดวันที่จะให้มีการ Auto-responder 

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งคุณภาพสูงสุดของไทย

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธีตั้ง Auto-responder หรืออีเมล์ตอบรับอัตโนมัติบนหน้าเว็บเมล์

เมื่อเราอยากจะลาพักร้อน แต่ว่ากลัวทำให้งานของบริษัทฯ เสียหาย จำเป็นต้องให้ลูกค้าของเรารู้ว่า เราได้รับข้อมูลของเขาแล้ว แต่ว่าจะตอบกลับเมื่อเรากลับมาทำงานอีกครั้ง ผู้เขียนจะแนะนำวิธีการตั้งค่า Auto-responder จากหน้าเว็บเมล์ ดังภาพนี้

เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้คลิกไปที่เมนู Configuration --> Email --> Vacation Notice
และตั้งค่าช่วงเวลาที่ให้ระบบเริ่มส่งอีเมล์ตอบรับ และข้อความตอบรับของเรา