Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สถานะโดเมน CLIENT HOLD หรือ REGISTRAR-HOLD

Domain Status

เพราะอะไรสถานะโดเมนถึงกลายเป็น CLIENT HOLD หรือ REGISTRAR-HOLD

สาเหตุเกิดจากโดเมนของเราหมดอายุกับทางผู้ให้บริการ เมื่อเรา Lookup ในเว็บไซต์  WHOIS เราจะพบว่าสถานะกลายเป็น Client hold หรือบางทีก็ขึ้นว่า Registrar-hold แบบนี้ให้ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อชำระค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม ระบบจึงจะกลับมาทำงานตามปกติ

ตัวอย่าง


แม้ว่าวันหมดอายุจะบอกว่าโดเมนยังไม่หมดอายุ หรือหมดอายุปีหน้า แต่ผู้ให้บริการได้ทำการคงสถานะไว้ ไม่ให้โดเนมกลายเป็นโดเมนว่าง จึงทำให้เราคิดว่าโดเมนเนมยังไม่หมดอายุ หากเจ้าของโดเมนเนมไม่ได้ทำการต่ออายุกับผู้ให้บริการเกิน 40 วัน โดเมนเนมก็จะถูกลบออกจากระบบโดยทันที ทำให้เราเกิดปัญหาเว็บไซต์ล่ม หรือระบบอีเมลใช้งานไม่ได้ตามมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการระบบ Email hosting อันดับ 1 ยาวนานกว่า 8 ปี

Error: all relevant MX records point to non-existent


ข้อความตีกลับลักษณะนี้หมายถึงอะไร?

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

  name@xxxx.com

    all relevant MX records point to non-existent hosts or (invalidly) to IP
addresses

ถ้าพบข้อความลักษณะนี้ให้เราตรวจสอบค่า MX Record อันดับแรกก่อนว่า ปลายทางมีค่า MX record ที่ถูกต้องหรือมีอยู่หรือไม่ บางครั้งปัญหาก็เกิดกับ DNS Server ปลายทาง ถ้า DNS Server มีปัญหา เราในฐานะผู้ส่งก็จะไม่สามารถส่งข้อความไปยังผู้รับปลายทางได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ค่า MX Record ใน DNS คือ อะไร
เมื่อ MX หายไป เหตุใดถึงส่ง Email ไปยังโดเมนอื่นไม่ได้


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting ราคาย่อมเยาที่คุณสัมผัสได้ เริ่มต้น 3 Accounts

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การย้ายผู้ดูแลโดเมน .th มีขั้นตอนอย่างไร

ย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมมาให้ทางเราดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้า Email hosting

เนื่องจาก Domain th ผู้ถือครอง หรือเจ้าของโดเมนนั้น คือนิติบุคคลในรูปแบบห้างหุ้นส่วน, บริษัท, บริษัท (มหาชน) ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล Domain นั้นต้องใช้เอกสารที่มีผลทางกฏหมาย โดยต้องมีเอกสาร 2 ฉบับนี้ในการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนม

สำหรับการโดเมนเนม .th มาให้ทางบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด เป็นผู้ดูแลแทนนั้น สามารถทำเอกสารตามตัวอย่างนี้ได้เลย หรือสามารถขอแบบฟอร์มจากทางบริษัท ฯ ได้ทางอีเมล

แบบฟอร์มเอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม .th


สิ่งที่ต้องแก้ไขจากแบบฟอร์ม

1. ใส่หัวจดหมายของบริษัทหรือหน่วยงาน
2. ลงวันที่เอกสาร
3. ระบุชื่อบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนเนม
4. ระบุชื่อโดเมนเนม
5. ประทับตราบริษัทฯ
6. ลายเซ็นกรรมการบริษัท/ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
7. ลงชื่อตัวบรรจงของกรรมการบริษัท/ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
8. ระบุตำแหน่งของผู้ลงนาม


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting/Server สำหรับธุรกิจ อันดับ 1 ของประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-105-4104
Auto Fax: 02-426-5924

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วิธีการ MTR test จาก CEN OS

ติดตั้งโปรแกรม MTR บนระบบ CEN OS

1. เปิด Terminal เพื่อทดสอบการอัพเดตโปรแกรมใน OS โดยไปที่ Applications > System tools > Terminal


2. เมื่อเปิด Terminal แล้วให้ใส่คำสั่ง ดังนี้
    1. yum update  2.yum install mtrขั้นตอน Run MTR บนระบบ CEN OS

3. รอจนการติดตั้งเสร็จสิ้น และเริ่มใส่คำสั่ง mtr ได้เลย (google.com แทนด้วย server หรือ hostname ตัวอื่นที่ต้องการ mtr)

ตัวอย่าง

mtr google.com


4. เมื่อใส่คำสั่งถูกต้องโปรแกรมก็จะให้กรอกรหัสผ่านเครื่อง Mac อีกครั้ง และทำการ MTR Test ดังภาพ

ในคอลัมน์ Loss% จะแสดงค่าที่ Loss ของแต่ละ Hop ซึ่งปกติควรจะ Loss ไม่เกิน 50%ที่มา : อ้างอิงรูปภาพและข้อมูลจาก www.digitalocean.com


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email Hosting สำหรับองค์กร

วิธีการ traceroute จาก CEN OS

การตรวจสอบเส้นทางของ Gateway ก่อนจะไปถึง Server โดยคำสั่ง traceroute สามารถตรวจสอบได้ในระบบปฏิบัติการ CEN OS ดังนี้

1. เปิด Terminal เพื่อทดสอบการอัพเดตโปรแกรมใน OS โดยไปที่ Applications > System tools > Terminal

รูปที่มา : อ้างอิงข้อมูลจาก www.lifewire.com
2. ใส่คำสั่ง traceroute เว้นวรรค แล้วตามด้วย IP ที่ต้องการทดสอบ จากนั้นกด Enter ก็จะพบเส้นทางของ Server ที่ต้องการ แสดงขึ้นมา ว่าผ่าน Gateway ที่ไหนบ้าง และใช้เวลาเท่าใด


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting ที่มีความปลอดภัยสูงสุด

วิธีการ traceroute จาก android

การตรวจสอบเส้นทางของ Gateway ก่อนจะไปถึง Server โดยคำสั่ง traceroute สามารถตรวจสอบได้ในระบบปฏิบัติการ android ดังนี้

1. ทำการ Download Application ที่มีชื่อว่า Traceroute จาก Google Store แล้วทำการติดตั้งลงในเครื่อง
Traceroute

2. ในหน้าของ Trace Route ให้ผู้ใช้ทำการใส่ค่า Host Name หรือ IP Address ลงไปในส่วนหัวข้อ Server เมื่อใส่ค่าเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วกดไปที่ Trace
หลังจากนั้น Application จะแสดงเส้นทางของ Server ที่ต้องการ แสดงขึ้นมา
ว่าผ่าน Gateway ที่ไหนบ้าง และใช้เวลาเท่าใด

หลังจากนั้น Application จะแสดงเส้นทางของ Server ที่ต้องการ
แสดงขึ้นมา ว่าผ่าน Gateway ที่ไหนบ้าง และใช้เวลาเท่าใด


ที่มา : อ้างอิงรูปภาพ
จาก Application Traceroute จาก Google Store

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมลโฮสติ้งสำหรับองค์กรคุณภาพสูง


วิธีการ MTR Test จาก Android

เราสามารถทำการ MRT Test โดยผ่าน Smart Phone ระบบ Android ได้ โดยทำตามขึ้นตอนดังนี้

1. Download Application ที่ชื่อว่า TracePing จาก Google Store ติดตั้งในเครื่อง
TracePing

2. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้ใส่ Hostname หรือ IP Address ลงไป แล้วกด Ping โปรแกรมจะทำการแสดงผลตรวจสอบเส้นทางเครือข่ายของ Server ปลายทาง ว่าเส้นทางแต่ละตัวนั้นมีจุดใดที่เกิดปัญหาบ้าง Lost Connection ที่จุดใด
MTR Test จาก Android

MTR Test จาก Android

MTR Test จาก Android

MTR Test จาก Android

ที่มา : อ้างอิงรูปภาพ
จาก Application TracePing ใน Google Store

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมลโฮสติ้งสำหรับองค์กรคุณภาพสูง