วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

[Mac App Mail] วิธีการตั้งลายเซ็น คำลงท้าย (Signature) ของ Mail ในเครื่อง Mac

มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้า Mail > Preferences
2. เลือก Tap Signatures > เลือก Account > กดปุ่ม + (เพื่อเพิ่ม Signature)
3. ใส่ Signature ที่ต้องการ เป็นอันเรียบร้อย
4. เมื่อต้องการเขียน E-mail จะมี Signature ให้ทันที

ตัวอย่าง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น