วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ส่ง อีเมล์ ใน Outlook ไม่ออก เพราะ ใช้โปรแกรม Office ปลอม


     สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การใช้งาน Outlook เกิดปัญหาเช่น การส่ง Email มีปัญหาไม่สามารถส่งออกหรือรับเข้าได้ ซึ่งเกิดจากที่เรามีการใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้โปรแกรม Office ปลอม แน่นอนว่าการใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ มีการดัดแปลงมาเพื่อใช้งานฟรี ย่อมทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เกิดปัญหาหลายๆ อย่างตามมา ซึ่งยังเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล ซึ่งเราไม่สามารถไปเรียกร้องจากใครได้ หากบริษัท ผู้ผลิตตรวจพบว่ามีการใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ท่านอาจจะถูกฟ้องร้องจากบริษัท Microsoft ได้ จึงไม่แนะนำให้ใช้โปรแกรมที่มีการดัดแปลง หรือ Crack จะได้ไม่เกิดปัญหาในการใช้งานและองค์กรของท่านเอง         


ทำอย่างไรไมีมีโปรแกรม Outlook ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์


   ปัจจุบันมี Software มากมายที่ถูกออกแบบมาใช้งานเพื่อ Email อย่างเช่นโปรแกรมยอดนิยาอย่าง Thunderbird เป็นโปรแกราม แบบ Freeware ถูกออกแบบมาใช้งานกับ Email อย่างเต็มที่ระบบการทำงานไม่ด้อยไปกว่า Outlook มีความปลอดภัยที่สูง โปรแกรมถูกตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากโปรแกรมมีปัญหา Bug จะมีการแก้ไขอย่างรวดเร็วจากบริษัท ผู้ผลิตโปรแกรม จึงมั่นใจได้ว่า การใช้งาน Thunderbird เป็นการใช้งานเช็ค Email อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาน้อยที่สุด และมีความนิยมใช้สูงสุดในกลุ่มผู้ใช้งาน Email ทั่วโลก


บทความที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น