วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

Email Header บอกอะไรเราได้บ้าง


Email Header บอกอะไรเราได้บ้าง

Header คือ ส่วนหัวอีเมล์ เป็น Code ที่ถูกซ่อนไว้อยู่ ในที่นี้เราจะมาดูรายละเอียดกันว่า แต่ละบรรทัดนั้น แปลว่าอะไร และมีหน้าที่อย่างไร


Return-path: <name@domain.com>
Envelope-to: name2@domain2.com
Delivery-date: Mon, 23 Mar 2015 20:30:01 -0500
Received: from delivery.antispamcloud.com ([xxx.x.xx.xxx) 
     by ibm-sg-ssd-1.maildee.com with esmtps (TLSv1.2:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)      (Exim 4.84)      (envelope-from <name@domain.com>) 
     id 1YaDfL-0006EV-Ps 
     for name2@domain2.com; Mon, 23 Mar 2015 20:30:01 -0500

Return-path: คือ บัญชีอีเมล์ต้นทาง (ผู้ส่ง)
Envelope-to: คือ บัญชีอีเมล์ปลายทาง (ผู้รับ)
Delivery-date: คือ วันที่และเวลาที่ข้อความอีเมล์มาถึงผู้รับ
Received: from ......... คือ ชื่อ Server ของผู้ส่ง และจะบอก IP Address ด้วยว่าต้นทางส่งมาจากที่ใด

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธี View Source เพื่อดู Header ของอีเมล์


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น